בין שבועת הרופא לטיפול בבת מנהיג הטרור

פרופ' אלדד על אשפוז בתו של הנייה: רוצים להיות הומאניים אבל לא לאסוף את כל פצועי העולם לפני שניתנה רפואה טובה לכל אזרחי המדינה.

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ"ו בתשרי תשע"ה

בין שבועת הרופא לטיפול בבת מנהיג הטרור-ערוץ 7
איסמאעיל הניה
צילום: פלאש 90

בראיון ליומן ערוץ 7 מתייחס הפרופ' אריה אלדד, מי שהיה בעבר קצין רפואה ראשי ואחד מסמליו של הימין הפרלמנטארי, לדילמה שסביב אשפוזה בישראל של בתו של מנהיג החמאס ברצועת עזה, איסמעיל הנייה.

בראשית הדברים מזכיר פרופ' אלדד את שסיפר בעבר מספר פעמים כאשר קבע כי אם יראה לפניו מחבל עם תיק מלא בחומר נפץ העומד להתפוצץ הרי שישלוף את אקדחו וינסה להרוג אותו, אך במידה ויחטיא ויצליח רק לפצוע אותו ולא להרוג אותו מיד ידאג לאישפוזו ולטיפול בו.

"אנחנו רוצים להיות בני אדם מוסריים ורופאים מוסריים ואתיים לכן גם וגם", אומר אלדד אך מיד מבהיר כי הדברים נוגעים דווקא ביחס לרמה האישית של רופא מול חולה, "אבל לא שמדינת ישראל צריכה להושיט ידה מחוץ לתחומי אחריותה ולאסוף לחיקה את כל הפצועים והחולים שבעולמו של הקב"ה".

פרופ' אלדד מבהיר כי לישראל אין כל אחריות למתרחש ברצועת עזה, גם אם אין העולם סבור כך. "אחריות אין. יש אולי חישובים מדיניים אם זה טוב או רע ליהודים להיראות הומאניים ואנושיים ומתחשבים ודואגים למשפחתו החולנית של הנייה. האם זה יהווה גשר או יביא לדו קיום וכו', זה הרי קשקוש. גם הערבים בתרפ"ט ידעו שהם שוחטים את הרופא שטיפל בהם במסירות ולעיתים בחינם. זה לא מה שיציל את הגשר בין העמים".

"אם אני שר בריאות ומגיעה אלי פנייה מבתו של הנייה או סבתא שלו או כל אחת אחרת מעזה, ואני יודע שלאיש הזה אין מענה רפואי במקום אחר או שלא יגיע חי למקום אחר אז יש לנו חובה מוסרית לסייע למי שמתדפק על דלתנו".

עוד מוסיף אלדד ומעיר כי אין צורך להכריז על מדיניות כזו או אחרת של ישראל. "יש למדינת ישראל מצוקות כלכליות קשות. לפני שהצלחנו לתת רפואה טובה לכל אזרחנו אין לנו מחויבות לתת רפואה לאחרים שאין לנו לגביהם אחריות ישירה כמדינה מול אזרחיה, אבל המצב שונה כשהחולה נמצא לפנינו ומתדפק על דלתנו. במצב כזה יש לנו מחויבות אנושית לטפל בו".

כשנשאל פרופ' אלדד אם נכון לדייק בדבריו ולציין כי הוא אינו מעלה כטיעון את היות בתו של הנייה בת של מנהיג טרור אלא דן בשיקולים שונים ואחרים כחלופה רפואית, כאחריות ואתיקה רפואית וכמו גם שיקולי תועלת מדינית. בכל אלה אין איזכור למעורבותו של הנייה בטרור נגד ישראל. אלדד מחדד את הדברים ומבקש שלא לעשות לו הנחות, כלשונו, שכן "טיפלתי גם במחבלים פצועים, כאלה שרצו להרוג אותנו ואת ילדינו. כשהוא מובל לטיפול חובת הרופא לטפל. לא משנה אם היא בתו של הנייה. מדובר בחולה המתדפקת על דלתנו".

בתום השיחה עמו נשאל אלדד בשולי הדברים אם פרסום אשפוזה של הבת עשוי לפגוע בהנייה בקרב בני עמו בעזה. אלדד מביע תקווה שאכן כך יהיה ומעיר כי "לפעמים הדרך הטובה ביותר להרוג מנהיג ערבי היא לספר שהוא משתף פעולה איתנו...".