הרב שמואל אליהו
הרב שמואל אליהויח"צ

התנועה למשילות ודמוקרטיה פנתה במכתב ליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין וביקרה את התערבותו בבחירות לרבנות ירושלים, התערבות שהתמקדה בהתמודדותו של הרב שמואל אליהו לתפקיד הרב הספרדי.

במכתב לוינשטיין נקבע כי אין לו כל סמכות להתערב ולחוות את דעתו על מועמדים: "ליועץ המשפטי לממשלה אין שום מעמד על פי חוק בקביעת תנאי כשירות למועמד לרבנות עיר, ותנאי הכשירות קבועים בתקנות שירותי הדת היהודיים...

"במעורבות של היועץ המשפטי לממשלה בהליכי בחירות דמוקרטיות יש עירוב תחומים פסול ובלתי ראוי בין תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לבין הפוליטיקה המקומית והמפלגתית".

בתנועה למשילות טוענים בפני היועץ המשפטי לממשלה כי התנהלותו בעניין זה מעלה חשש שמעורבותו של משרד המשפטים נגועה בשיקולים זרים, "שמובילה אותך ואת עובדי משרדך לחריגה מנורמות של מנהל תקין והתעלמות מדרישת ההסמכה, ומגייסת את משאבי המשרד הממשלתי לצורך מעורבות בבחירות דמוקרטיות לטובת מי מהצדדים או לרעת מי מהצדדים.

"כמו כן, לא ברור מדוע הינך עוסק בעניין, ובאופן מתוקשר ומתוזמר, כאשר הן מועמדותו של הרב שמואל אליהו למשרה והן הטענות כלפיו ידועות לך זה מכבר. פעולות אלה, בסמיכות כה רבה לבחירות הצפויות השבוע, מותירים טעם רע במיוחד".

יו"ר התנועה יהודה עמרני, מוסיף ואומר כי "לא ברור מהיכן היועץ שואב את הסמכות החוקית להתערב בהליך בחירות דמוקרטי. למעשה היועץ נכנס לתחום שלא מעניינו ומשחק בזירה הפוליטית. מדוע וינשטיין נדרש בשנית לנבור בעברו של המועמד? יש אישום פלילי אז שיעמיד לדין. החתירה תחת הגבולות הדמוקרטיים נעשית על ידי היועמ"ש תוך ניצול סמכות שלא כדין", מאשים עמרני.

בתנועה מזכירים כי עתירה נגד היועץ המשפטי לממשלה ומשנהו בעניין התערבות בבחירות לרבנות הראשית עדיין עומדת ותלויה בבג"ץ. לפני כשנה עתרה התנועה למשילות ודמוקרטיה לבג"ץ בטענה כי בזמן הבחירות לרבנות הראשית היועץ וינשטיין ומשנהו, עו"ד ארז קמיניץ, פעלו בצורה בלתי חוקית כאשר נחשפו לחומר פרטי השייך לרב שמואל אליהו, שהתמודד בשעתו לכהונת הרב הראשי הספרדי, ואף העבירו חלקים ממנו לחברי הגוף הבוחר לרבנות הראשית.

"קמיניץ היה חתום על חוות הדעת שנשלחה לחברי הגוף הבוחר ובכך עבר עבירה פלילית על פי העתירה", מציינים בתנועה ומזכירים כי בג"ץ צפוי לקיים דיון בעניין בחודש מרץ הקרוב.

עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה אומר כי "למרות העתירה שהוגשה נגד וינשטיין ונגד סגנו, עו"ד ארז קמיניץ, שהיה חתום על חוות הדעת שהועברה לחברי הגוף הבוחר, ממשיך וינשטיין להתערב בנושאים פוליטיים ובכך חורג מסמכויותיו באופן מובהק כיועץ משפטי לממשלה. אל לו לוינשטיין להתערב בנושאים פוליטיים גרידא ועוד שהמאבק נגד הרב אליהו מעלה ריח לא טוב בלשון המעטה".