יהודה וינשטיין
יהודה וינשטייןצילום: פלאש 90

התנועה למשילות ודמוקרטיה שיגרה הבוקר (שלישי) פנייה דחופה לכל חברי הגוף הבוחר את הרבנים הראשיים לירושלים, בעקבות מה שמכנים בתנועה "ניסיונות פסולים של היועץ המשפטי לממשלה להתערב בשיקול הדעת של הבוחרים".

במכתב הוסבר לחברי הגוף הבוחר כי היועץ המשפטי לממשלה מתערב באופן בוטה בהליך הבחירות ולכן "חובה עליכם לדעת כי התערבותו נעשית ללא סמכות ועל כן היא פוגעת בהליכים הדמוקרטיים המקובלים".

במכתב תוקף יו"ר התנועה יהודה עמרני את ויינשטיין ואומר כי "מצער שהיועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה ויינשטיין, אשר מכיר את תחומי סמכויותיו, בוחר להשפיע על ההצבעה באופן שאינו מקובל".

בעניין חוסר הסמכות של ויינשטיין להתערב נכתב: "סמכותכם לבחור את רבני ירושלים נקבעה מתוקף מעמדכם הציבורי או תפקידכם. החוק לא הסמיך אף גורם אחר, וודאי לא פקיד משפטי, רם דרג ככל שיהיה, להביע את דעתו בנושא זה".

בגוף הדברים פונים אנשי התנועה למשילות אל חברי הגוף הבוחר ומבקשים: "נבקש מכבודכם, לפעול על פי שיקול דעת נקי וצלול אשר אינו מושפע מהתערבות לא ראויה. כאשר אתם נדרשים למלאכה דמוקרטית זו, חשוב כי תשימו מאחוריכם ניסיונות של גורמים, ובראשם היועץ המשפטי לממשלה, להשתמש בתפקידם שלא כדין ולהתערב בעולם הערכים, ומכלול השיקולים הענייניים העולים אצלכם בבואכם לבחור" נכתב בפנייה.

לסיום מצופה מארבעים ושמונה הבוחרים להתעלם מחוות הדעת שמפרסם ויינשטיין. "התעלמות מקולות זרים, תהווה תרומה לדמוקרטיה צודקת וישרה, לה ראויה מדינת ישראל".


יוזכר כי בתחילת השבוע פנתה התנועה ליועץ ויינשטיין בו התריעה מפני התערבותו שלא בסמכות תוך כניסה גסה לתחום הפוליטי.