הרב אלישע וישליצקי
הרב אלישע וישליצקיערוץ 7

הרב אלישע וישליצקי הביע בפינתו השבועית בערוץ 7 תמיכה בבחירתם של הרב אריה שטרן והרב שמואל אליהו לכהונת הרבנים הראשיים לירושלים.

"נכון שאפשר להסתכל על בחירות לרבנות ראשית או רבנות עיר בשטחיות, בצורת הסתכלות בינונית וקטנונית של אינטרסים ומחויבויות כאלה ואחרות, אבל אני לא עיתונאי ולא פוליטיקאי ואני מעדיף להסתכל על כך במבט של הפסוק שאמרנו בשמחת תורה 'כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים'".

הרב וישליצקי ציין כי ירושלים בצביונה היהודי, הציוני והתורני, "אינו דבר המובן מאליו, זה דורש אומץ לב, מנהיגות, חוט שדרה, יושר וגבורה".

הרב ציין שיתכן שיש מי שחושב שירושלים ראויה לשקט והסכמות כאלה ואחרות, ולכן כדאי לדחוק הצידה את כל השאלות הכבדות, במטרה שיהיו לנו חיים נחמדים יותר, כלשונו "לא באנו לעולם הזה בשביל חיים נחמדים. באנו לעולם לייסד ממלכת כהנים וגוי קדוש, לגאול את ירושלים וארץ ישראל עד הקמת בית המקדש".

לסיום קרא הרב וישליצקי להצביע למועמדים הציוניים, "לא חלילה לפסול מישהו או להטיל שמץ של שמועה על מישהו, אלא נתפלל ונבקש לפעול לבחירתם של הרב אריה שטרן שבמשך שנים מוסר נפשו על עולה של תורה, הוא תלמיד חכם עצום, פוסק הלכה ורב בית כנסת והשני, שהוא שותפו, הרב שמואל אליהו הוא בנם של קדושים ונתפלל שאף הוא יצליח במשימה הגדולה להצעיד ולהצמיח את כבודה של ירושלים בזקיפות קומה אמיתית והקב"ה ידאג לירושלים כטוב בעיניו".