הרבנים הנבחרים

ביום שאחרי ניצחון של נפתלי בנט יחד עם ראש עיריית ירושלים ברקת לבחירת הרב עמאר והרב שטרן לרבנות ירושלים, מסבירים העיתונים החרדיים כי בחירתם התאפשרה רק בשל השינויים המפליגים בגוף הבוחר, מה שהוביל במקביל לכישלון החרדי.

בעיתון החסידי "המבשר" סיפרו כי ההפסד החרדי נבע "בעקבות הדיל שנרקם בין ברקת לבין בנט", תוך שהם מבהירים בגוף הידיעה כי הרכב הגוף הבוחר הוביל להפסד החרדי.

גם בעיתון הליטאי ''יתד נאמן'' עסקו ארוכות בדיל הדתי לאומי שהיה תוצאה של הרכב הגוף הבוחר. "היהדות החרדית ניסתה לאורך כל התקופה למנוע בכל דרך את הרכב הגוף הבוחר המזוהה באופן מוחלט עם מובילי המגמה לבחירת רבנים ציוניים", קובע העיתון.

עיתון חסידות גור ''המודיע'' לא טמן ידיו בצלחת כשהסביר אף הוא כיצד ''סורס'' הגוף הבוחר שלטעמם עוצב למידתם של רבנים המקובלים על הדתיים-לאומיים. "רק 12 נציגים בגוף הבוחר את הרבנים הראשיים,הם מטעם בתי הכנסת בירושלים וכל היתר, ביחס של פי שלושה, הם נציגים פוליטיים", נאמר.