ביטוח לאומי: עלייה במעבר בין קופות חולים

מנתוני המוסד לביטוח לאומי עולה, כי במסגרת המעברים על מספר מבוטחי הכללית וירד מספר המבוטחים בשלוש הקופות האחרות.

נתנאל כ"ץ , ב' בחשון תשע"ה

בשישה מועדי המעבר של שנת 2014, עברו כ-136,580 מבוטחים לקופה אחרת, כ-1.7% מסך המבוטחים הרשומים בקופות, כך נמסר מהמוסד לביטוח לאומי.

מדובר בעלייה של 11.7% במספר המעברים, לעומת השנה הקודמת. כמו כן, כ37% מבין המעברים, בממוצע שנתי, בוצעו באמצעות האינטרנט. העלייה בכמות העוברים קופות מוסברת באפשרות לעבור גם באמצעות האינטרנט.

הנתונים שמפרסם המוסד לביטוח לאומי מעידים על הבדלים ניכרים בין הקופות בדפוסי המעבר, כאשר מאזן העוברים חיובי בקופת חולים כללית ושלילי ביתר הקופות.

עקב המעברים, קופת חולים הכללית גדלה ב-2014 בכ-6,720 מבוטחים שהם כ-0.16% ממבוטחיה.

לעומת זאת, קופת חולים מכבי הפסידה כ-1,120 מבוטחים, שהם כ-0.05% ממבוטחיה, קופת חולים לאומית הפסידה כ-1,190 מבוטחים, שהם כ-0.16% ממבוטחיה וקופת חולים מאוחדת הפסידה כ-4,410 מבוטחים, כ-0.39% ממבוטחיה.