המכון הישראלי לדמוקרטיה מברך על רפורמת הגיור

המכון הישראלי לדמוקרטיה מברך על אישור החלטת הממשלה אך מבהיר: "אין בה די".

אורנית עצר , י' בחשון תשע"ה

משרדי הרבנות הראשית
משרדי הרבנות הראשית
פלאש 90

ראשי המכון הישראלי לדמוקרטיה – נשיא המכון יוחנן פלסנר, וסגני הנשיא הפרופסורים מרדכי קרמניצר וידידיה שטרן התייחסו להחלטת הממשלה בעניין הגיור וברכו על השינוי.

"המכון הישראלי לדמוקרטיה מברך את ממשלת ישראל על הצעד הראשון בפתיחת שערי הגיור ליהדות בפני ישראלים החפצים להצטרף לעם היהודי", כתבו.

עוד ציינו כי "המכון, יחד עם עמותת עתים, הכין הצעת חוק מלאה ומפורטת להסדרת הגיור בישראל, ואנו שמחים כי החלטת הממשלה קיבלה חלק חשוב ומרכזי מהצעתנו".

בממכון מסבירים כי "החידוש המרכזי בהחלטת הממשלה, בעקבות הצעת המכון, הוא בפריצת המונופול של הרבנות הראשית בישראל לקביעת תקפות הגיור. מעתה, גם בתי דין רבניים, שבראשם עומדים רבני ערים ויישובים בישראל, יהיו בעלי סמכות מלאה לערוך גיורים בישראל".

"כידוע, קיים ריבוי דעות באשר לסטנדרטים ההלכתיים הנדרשים לשם גיור, וההחלטה תאפשר הקמתם של בתי דין לגיור ברחבי המדינה שיאמצו את הדעות ההלכתיות המקלות. בתי דין אלו יפתחו את זרועותיהם לקראת אזרחים ישראלים שאינם יהודים – כשליש מיליון עולים מברית המועצות לשעבר – ובכך יתרמו ללכידות החברתית בישראל, כמו גם יתקנו את הפגיעה הקשה בזכויות האדם שלהם" הוסיפו.

במכון הבהירו כי לבצע שיפורים נוספים בנושא הגיור, "אף שאנו מברכים על החלטת הממשלה, אין בה די. אכן, עדיף היה כי ההסדר היה נקבע בחוק ראשי (להבדיל מהחלטת ממשלה), כיאות לחשיבות הנושא. החלטת ממשלה, כידוע, יכולה להשתנות בהחלטה ממשלה נוספת, עם שינוי הרכב הקואליציה. זאת ועוד: החלטת הממשלה עדיין משאירה את הסמכות להנפיק תעודת המרה בידי הרבנות הראשית וזו עלולה לעשות שימוש לרעה בסמכות זו. כמו כן ההחלטה איננה מטפלת בנושא החשוב של ביטול גיורים לאחר ביצועם. לבסוף, אף שהחלטת הממשלה פורצת את המונופול של הרבנות, היא מאפשרת הכרה, בגיורים שנערכו בישראל, רק אם הרבנים המגיירים שייכים לזרם האורתודוקסי".