רות קלדרון
רות קלדרון פלאש 90

ועדת השרים לענייני חקיקה תדון בהצעת חוק לשינוי מבנה ועדת השמיטה הממלכתית.

על פי היוזמה של ח"כ ד"ר רות קלדרון (יש עתיד) יש לתת ביטוי גם לערכים החברתיים של מצוות השמיטה, זאת לצד ההיבטים ההלכתיים.

במסגרת התיקון המוצע, יצטרפו לוועדה נציגים מטעם המשרדים החברתיים (משרד החינוך ומשרד הרווחה) ונציג מטעם הארגונים החברתיים העוסקים בתחום השיקום החברתי.

יש לציין, כי מלשון החוק הקיים, עולה בבירור כי סמכויות הוועדה מצומצמות ומתמקדות אך ורק בהיבט ההלכתי-חקלאי של שנת השמיטה, "התמקדות בהיבט זה", הסבירה קלדרון, "מחטיאה את מהותה הרחבה של שנת השמיטה ואת ההזדמנות למנפה לעשייה חברתית רחבה".

השינוי המוצע, ירחיב את סמכויות הוועדה וישנה את הרכבה, כך שייווצר איזון נכון בין ערכיה השונים של שנת השמיטה ויינתן מקום וביטוי לערכים החינוכיים, החברתיים-כלכליים והסביבתיים של שנת השמיטה.

ח"כ ד"ר רות קלדרון אמרה כי "הצעת חוק זו נועדה לתת ייצוג הולם לנציגי הציבור וארגונים החברתיים בוועדת השמיטה הממלכתית. השתתפותם של נציגים אלו, תאפשר הצגת זווית חברתית, תרבותית ואזרחית, נוסף על הזווית ההלכתית ותהפוך את רעיון השמיטה לרלוונטי יותר בעיני הציבור בישראל כולו".