תלמוד תורה של החינוך העצמאי
תלמוד תורה של החינוך העצמאי צילום: פלאש 90

במשרד החינוך שוקלים את הפסקת תקצובו של התלמוד תורה בזיכרון יעקב לאלתר, זאת בעקבות סירובו של המוסד לקבל שני תלמידים ממוצא מזרחי על פי דרישת משרד החינוך והשבתת בית הספר כאות מחאה.

במשרד החינוך מציינים כי השבתת הלימודים, וגרוע מכך העברת התלמידים למקום חלופי ללא אישור וללא רישוי, מהווים, לכאורה, עילה מספקת להפסקת התקצוב.

עוד הדגישו במשרד כי העובדה שהלימודים מושבתים על רקע הכרעה של המשרד לשבץ תלמידים שהופלו במוסד, וזאת במטרה לחבל בהחלטת המשרד, רק מחמירה את דינו של המוסד בעיני המשרד.

כזכור, מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, מאיר שמעוני, הכריע בשבוע שעבר כי על תלמוד התורה המשוייך למוסדות הפטור לקבל לשורותיו לאלתר שני תלמידים וזאת בשל חשש כבד לשיקולים לא ענייניים בסירוב לקבלם. שמעוני דחה אז את טענות המוסד לחוסר סמכות המשרד להכריע בנושא וקבע תקדים בכך שאילץ מוסד פטור לקבל לשורותיו תלמידים שדחה.

בהחלטה ארוכה, המתפרסת על פני 42 סעיפים, כתב שמעוני כי "אמנם, בידי מוסדות הפטור אוטונומיה מסוימת בקבלת תלמידים, אך זו איננה יכולה להוות כסות לדחיית תלמידים משיקולים שאינם ענייניים. משרד החינוך מפקח על מוסדות הפטור, ומתקצבם, ולכן מחויב לבחון את הליכי הרישום והקבלה הנוהגים במוסד פטור, כדוגמת מוסד החינוך שבבעלותכם" וזאת בזמן שנציגי המוסד טענו כי "תקנות הרישום אינן חלות על מוסדות הפטור".

במסגרת הדיון שהתקיים במשרד החינוך, טענו נציגי המוסד, בין היתר, כי "רב הקהילה הנחה את האב שלא לפנות למשרד החינוך וככל שהוא מבקש להמשיך לבירור על האב להגיע לדין תורה אצל רב הקהילה". בתשובתו דחה שמעוני אף טענה זו.

"לצנינים בעיניי, שבנסיבות שבהן קהילה, או אדם בכיר בקהילה, יוצאים בקצף רב כנגד אדם, רק בשל העובדה שהחליט לעמוד על זכותו ויתרה מזאת שפנה למשרד החינוך מתוך רצון לשמור על טובתם של ילדיו. אמנם משרד החינוך לא ייעתר לפנייתו של אדם רק בשל עובדה זו, אך ניסיון שכזה גם הוא מעורר את החשש לאותם שיקולים לא עניינים" כתב שמעוני בהחלטתו.