הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שיגר מכתב לשר התחבורה ישראל כץ, בעקבות העובדה שחברות התחבורה הציבורית מאפשרות לחלק מהנהגים להעניק שירות לנוסעים עד סמוך לכניסת השבת, גם במחיר חילול שבת של הנהגים.

הרב הראשי כתב לשר כץ כי ''המפקח על התעבורה הוציא הנחייה הקובעת כיצד יש להתייחס לפעילות של תחבורה ציבורית ביום שישי ובמוצאי שבת. כאשר ביום שישי יש להקפיד על כך שמפעיל הנסיעה יקבע את מועד יציאת הנסיעה האחרונה - לזמן שהנסיעה תגיע לתחנת היעד הסופית שלה כחצי שעה לפני כניסת השבת, לכל המאוחר, ובמוצאי שבת זמן הנסיעה הראשונה יקבע כחצי שעה לאחר צאת השבת''.

הרב לאו מדגיש כי הזמנים הקובעים הם מועדי כניסת השבת ויציאת השבת שפורסמו על ידי הרבנות הראשית לישראל. 

לדבריו, למרות ההנחיה הברורה, המצב בשטח אינו עולה בקנה אחד עם ההנחיות. ''כמי שממונים על נושא אכיפת הנחיית התעבורה ואכיפת חוק שעות עבודה ומנוחה, שומה עליכם לעשות ככל הניתן, לתקן את המצב. רמיסת השבת בריש חוצות על ידי התחבורה הציבורית והעסקת עובדים ביום המנוחה הינן הדברים הטעונים תיקון.

''אני פונה אליכם ביודעי ומכירי את הערכים המלווים אתכם ועל פיהם אתם פועלים ואני מבקש כי גם בנושא שמירת השבת תפעלו כמתבקש, ובזכות שמירת השבת נזכה למנוחת אמת ואמונה והשקט ובטח", כתב הרב הראשי.