תקציב המדינה אושר בקריאה ראשונה

ברוב של 58 ח"כים לעומת 46 אושר תקציב המדינה בקריאה ראשונה. התקציב הועבר לוועדת הכנסת להכנה לקראת הצבעה שנייה ושלישית.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ח בחשון תשע"ה

תקציב המדינה אושר בקריאה ראשונה-ערוץ 7
לפיד במליאה
צילום: הדס פרוש. פלאש 90

בתום דיון ארוך אישרה מליאת הכנסת את תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2015, כאשר 58 ח"כים תמכו בהצעה לעומת 46 שהתנגדו בקריאה ראשונה.

במהלך הדיון עלו לנאום מעל הדוכן כמעט כל חברי האופוזיציה. רבים מהם הלינו על כך שמכיוון שהם קיבלו את ספר התקציב רק היום, הם נדרשים להצביע על התקציב ללא שניתנה להם הזדמנות אמיתית לקרוא את התקציב ובוודאי שלא לעבור ביסודיות על אלפי הסעיפים שבו. חברי הקואליציה השיבו כי הם תמהים באם חברי האופוזיציה כלל לא הספיקו לעיין בתקציב, כיצד הם מדברים בכזו נחרצות נגדו.

למרות שהדיון שהתקיים היה דיון משולב, ההצבעה התקיימה בנפרד על כל הצעה:

בהצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015, התשע"ה תמכו 58 ח"כים והתנגדו 46. ההצעה תועבר לוועדת הכספים להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

בהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014 תמכו 55 ח"כים והתנגדו 47. ההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתכריע שתפצל את ההצעה בין הוועדות השונות

בהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 31) (חברה ממשלתית ציבורית), התשע"ה-2014 תמכו 57 ח"כים והתנגדו 46 והיא תועבר לוועדת הכנסת שתכריע היכן תוכן לקריאה שנייה ושלישית

בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014 תמכו 57 ח"כים והתנגדו 46, והיא תועבר לוועדת הכנסת להכנה לקראת הצבעה שנייה ושלישית.