חוק מע"מ אפס אושר בוועדת הכספים

חברי האופוזיציה הגישו בקשות לרביזיה (הצבעה חוזרת) על כל סעיפי החוק ועל-כן, ועדת הכספים תתכנס מחדש על-מנת להצביע על הרביזיות.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ט בחשון תשע"ה

ועדת הכספים
ועדת הכספים
צילום: דוברות ועדת הכספים
ועדת הכספים אישרה הבוקר (רביעי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ''מע"מ אפס'' על דירה ראשונה ברוב של 10 בעד מול 6 נגד.

חברי כנסת מהאופוזיציה שטענו אתמול, כי חלק מהנושאים שנידונו בימים האחרונים הם "נושאים חדשים", המחייבים אישור של ועדת הכנסת על-מנת שניתן יהיה להמשיך לדון בהם ולאשרם לקריאה שנייה ושלישית, משכו את בקשתם לדיון בוועדת הכנסת לגבי שני נושאים.

הראשון, פשרה בעניין התנאי לזכאות בחזקה על ילד למי שמתחת לגיל 35; עפ"י הפשרה גם במשמורת משותפת שני בני הזוג יהיו זכאים להטבה ובלבד שכל אחד מהם יש לו חזקה על הילד לפחות 5 ימים בתוך 14 יום.

הנושא השני: נכים בעלי פיגור שכלי או נכי נפש, שאינם עומדים בקריטריונים הרגילים, יהיו זכאים אף הם להטבת מע"מ אפס.

כאמור, עפ"י הצעת החוק על-מנת להיות זכאים להטבה הרוכשים צריכים לעמוד במספר מגבלות וכך גם הדירות. עוד אושר במסגרת ההצבעות על הצעת החוק, כי שר האוצר, הממונה על ביצוע החוק, רשאי באישור ועדת הכספים להתקין תקנות לביצועו ויחוייב בדיווח לוועדה באשר להשגת מטרות החוק. החוק אושר ויהיה בתוקף למשך 7 שנים מיום אישורו בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.

חברי האופוזיציה הגישו בקשות לרביזיה (הצבעה חוזרת) על כל סעיפי החוק ועל-כן, ועדת הכספים תתכנס מחדש על-מנת להצביע על הרביזיות. רק אם הרביזיות יופלו בהצבעות, הצעת החוק תועבר למליאת הכנסת לאישור סופי של החוק בקריאה שנייה ושלישית. הודעה על מועד ההצבעות על הרביזיות תבוא בזמן הקרוב.

מתוך הדיונים על ''מע''מ אפס'' בוועדת הכספים