הרב אריאל: לדאוג שהר הבית יהיה בידנו

רבה של רמת גן על היחס בין ריבונות בשלום לריבונות במלחמה, "ראוי להגיע לכך שהר הבית יהיה בידינו - אך כמה שאפשר בשלום".

ישי קרוב , כ' בחשון תשע"ה

הרב אריאל: לדאוג שהר הבית יהיה בידנו-ערוץ 7
הרב יעקב אריאל
שלומי שלמוני

רבה שלך רמת גן, הרב יעקב אריאל, התייחס בפינתו השבועית בערוץ 7 לאירועים בהר הבית ולריבונות ישראל בארצו.

בפתח דבריו ציין הרב אריאל כי בפרשת השבוע, חיי שרה, "מתחילה להתממש הבטחת ה' לאברהם אבינו: 'לזרעך נתתי את הארץ הזאת'". 

"ה' נתן את הארץ אז למה אברהם צריך לקנות? אלא שהנתינה האלוקית מחייבת את האדם לעשות מעשים מצידו כדי שההבטחה תתממש. כך גם הגאולה, היא לא תבוא רק מהשמיים אלא אנחנו צריכים לעשות פעולות מצידנו על מנת שנהיה שותפים איתו במעשה הגאולה. כתוב - 'ועולו מושיעים' ולא 'ועלו נושעים', כי ה' מושיע את ישראל אבל הוא רוצה שגם אנחנו נהיה מושיעים".

עוד הוסיף הרב אריאל כי בפרשה אומר אברהם לעפרון החתי, 'גר ותושב אנוכי עמכם' ורש"י אומר שהם מילים סותרות מאחר שגר זה תושב ארעי ותושב הוא קבוע, "אברהם אומר לעפרון אני תושב פה בארץ, אבל ביחס אליך אני מתנהג כאילו אני גר ובא לקנות ממך. צריך את ההבטחה האלוקית ומתוך כך הוא בא לקנות".

גם על הזכות של עם ישראל בארצו אומר הרב אריאל כי דרך הרכישה עדיפה, "נאמר 'דמים בדמים נגעו' - דמים כספיים הם הדמים הראשונים וכשאין ברירה ויש סיכון חיים אז יוצאים להילחם. גם דוד המלך לא קנה את הר הבית במלחמה אלא בכסף. הוא כבש את כל המזרח התיכון אז מדוע לא כבש את הר הבית? אלא שהוא רצה לקנות את זה בשלום כי מקום המקדש הוא מקום של שלום וצריכה לשרות בו שכינה".

"בלי להיכנס איך עושים את זה בימינו, אבל ראוי להגיע לכך שהר הבית יהיה בידינו - אך כמה שאפשר בשלום".