תוקף. ארדן
תוקף. ארדןFlash 90

שר התקשורת גלעד ארדן חתם על הוראה המחייבת את חברת HOT להגיע ולחבר לתשתית את כל יישובי המדינה.

עמדת השר ארדן היא שככלל, לאור החשיבות לחברה הישראלית ולפריפריה, לתחרות ולצרכן - אין לאשר פטור גורף מחיבור יישוב לתשתית של הוט

שר התקשורת, גלעד ארדן, אמר בעקבות ההחלטה, כי "כל אזרחי המדינה זכאים ליהנות משירותי תקשורת מתקדמים ומתחרות".

לטענתו, "חברת הוט הפרה במשך שנים רבות את חובתה לחבר גם יישובי פריפריה ואזורים מרוחקים, והיא תיאלץ לתקן הפרה זו ולספק שירות שוויוני לאזרחי המדינה".

יש לציין, כי השר ארדן אימץ את המלצות הוועדה שדנה בנושא, לפיה כי בשלב הראשון, יחוברו במהלך השנתיים הקרובות 61 ישובים בהם לא קיימת היום תשתית של הוט טלקום. במקביל, תגבש הועדה את רשימת היישובים לשלב הפריסה השני.

במידה וחברת הוט לא תיישם את החלטת השר, יוטלו עליה עיצומים כספיים כקבוע בחוק התקשורת, אשר עשויים להגיע לסכום של 6 מיליון ש"ח. עיצומים אלה עשויים לשוב ולהתחדש ככל שתימשך ההפרה.

יצוין כי לאחרונה פנה השר ארדן למנהל האזרחי בבקשה כי יפעל לאמץ את המלצות הוועדה שמינה גם בשטחי אזורי יהודה ושומרון (הסמכויות להורות על פריסת תשתית בשידורי יהודה ושומרון נתונות למנהל האזרחי).

כמו כן בהתאם לסמכות הנתונה לשר על פי סיף 6יא1 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 הנחה השר ארדן את הדרג המקצועי במשרדו להתקין תקנות אשר יחילו על חברת הוט שידורים את החובה להציע את שירותיה בשטחי איו"ש.