לידות הפגים בעלייה
לידות הפגים בעלייה בית החולים שניידר

הדו"ח השנתי על מצב הפגיות בישראל שמתפרסם היום (ג') לרגל "יום הפג הבינלאומי" מעלה תמונת מצב לא פשוטה. על פי הדו"ח תמותת הפגים בעלייה וקיים מחסור מתמשך ברופאים, אחיות ומיטות טיפול נמרץ ליילוד. לידות הפגים אף הן בעלייה.

ממצאי הדו"ח עולה כי מספר לידות הפגים בישראל נמצא בעלייה מתמדת. אשתקד נולדו 45 פגים יותר מאשר בשנה הקודמת (15,430 פגים סה"כ). 

בנוסף, חזרה מגמת העלייה בשיעור התמותה של פגים בישראל. 277 פגים נפטרים בממוצע בשנה. אחוזי התמותה שעלו באופן ניכר בשנים האחרונות, נבלמו בשנת 2011, אך בשנת 2012 חזרה העלייה בשיעור התמותה של פגים – 292 תינוקות נפטרו, לעומת 237 תינוקות שנפטרו בשנה שקדמה לה. שיעור התמותה של פגים בישראל גבוה משמעותית ביחס למדינות העולם המערבי (למשל, פי 2 מביפן).

עם זאת על פי הדו"ח, קיימת מגמת ירידה קלה בשיעור התחלואה של פגים כתוצאה מזיהום בדם. התחלואה כתוצאה מדלקות ריאה נותרה ללא שינוי.

שיעור התחלואה כתוצאה מזיהום בדם עדיין גבוה בהשוואה למדינות בעולם המערבי. תחלואה כתוצאה מדלקות ריאה הינה הביטוי החמור ביותר של תחלואה בקרב פגים לאחר אשפוז: 1 מתוך 8 פגים חוזרים לאשפוז, חלקם בטיפול נמרץ, במהלך 5 השנים הראשונות לחייהם - פי 5 מאשר אצל יילודים רגילים.

בשנת 2013, 400 פגים נוספים היו זכאים להגנה מפני וירוס ה-RSV במסגרת סל התרופות הממשלתי. 3,792 פגים עדיין אינם זכאים למימון ממשלתי של החיסון, למרות שסיכוייהם לחלות בווירוס זהים לחלוטין (שבוע 35).

מחסור ברופאים, אחיות ומיטות

הדו"ח מעלה בעיה קשה על פיה קיים מחסור מתמשך ברופאים, אחיות ומיטות טיפול נמרץ ליילוד, שאינו מותאם למגמת העלייה בילודה.

חוסר מיידי של 90 רופאי יילודים למחלקות התינוקות הבשלים ומומחים בטיפול נמרץ ליילוד (ניאונטולוגים), וכן חוסר מיידי של 600 אחיות, 65 מיטות אשפוז (והשלמת תקנים בפועל לעוד כ-130 מיטות), 15 טורי כוננות וכן טורי תורנות.

לעומת זאת, חל שיפור משמעותי במספר המתמחים בניאונטולוגיה. עם זאת, כ-40% מהניאונטולוגים הבכירים צפויים לפרוש בשנים הקרובות, על כן יש לדאוג כי מספר המתמחים בניאונטולוגיה יישמר גם בהמשך.

החל משנת 2012 וכתוצאה מהגדרת מקצוע הניאונטולוגיה כמקצוע במצוקה, נוספו תקנים למתמחים בניאונטולוגיה וחל שיפור משמעותי בנושא זה (25 מתמחים).

חסר מיגון בפגיות

73% מהפגיות בישראל אינן ממוגנות באופן מלא וב-58% (!) מהפגיות אין אפילו אזור בטוח בשעת חירום בסמוך להן. הלחימה והמצב הביטחוני בשנים האחרונות המחיש את נחיצות מיגון הפגיות – המחלקה הרגישה ביותר בבתי-החולים – בכל רחבי הארץ. כל מעבר של פגים מאזור לאזור כרוך בסיכון חייהם.

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה לדו"ח:

"שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות יזמו בשיתוף עם עמותת "אשלים" תוכנית לשיפור המעקב אחר הפגים בקהילה בתחנות טיפת חלב. בתוכנית , קורס הדרכה אינטנסיבית בנושא הצרכים הייחודיים והטיפול באותם צרכים ל 30 אחיות בריאות הציבור אשר ירכזו את הנושא ויהיו האחריות למעקב הפגים ב-4 נפות, בארץ".

"פורסם חוזר ראש שירותי בריאות הציבור בנושא מעקב גדילה של תינוקות וילדים תוך אימוץ בפועל של עקומות תקן ארגון הבריאות העולמי 2006. החוזר כולל פרק מיוחד המוקדש למעקב גדילה של פגים והנחיה לבצע הערכת גדילה תוך תיקנון הגיל הכרונולוגי בהתאם למספר השבועות שנולד התינוק לפני הזמן. כמו כן , פרק על מעקב היקף ראש הכולל התייחסות לסוגיות מקצועיות נוספות הקשורות למעקב אחר פגים".

"משרד הבריאות פועל בנוסף, להנגיש שירותי התפתחות הילד במרכזים לגיל הרך ובמרכזים להתפתחות הילד שנפתחו ביישובים המשתתפים בתוכנית 360, התוכנית הלאומית למניעה ולטיפול בילדים ונוער בסיכון".

"במשרד הבריאות הוחלט על הקמת פיילוט לבנק חלב, בעקבות זאת פורסם חוזר לניהול בנק חלב ישנם בתי חולים שמעוניינים בהקמת בנק חלב ושנמצאים בשלבים מתקדמים בגיבוש התוכנית. משרד הבריאות יזם ממון תמיכה בהקמת בנק חלב בשני בתי חולים בפריפריה".

עוד נמסר על הקמת תוכנית הלאומית "לגעת באפס", "מזה מספר חודשים מתנהלת תכנית שמטרתה הורדת שכיחות זיהומים נרכשים בפגייה. התוכנית מבוצעת בהובלת איגוד הישראלי לנאונטולוגיה ובשיתוף אחיות פגיה ומשרד הבריאות. מטרת התוכנית היא הורדת שכיחות זיהומים נרכשים בפגיה ב-25% מדי שנה תוך שינוי תרבותי והתנהגותי ושיפור תהליכי עבודה של הצוות המטפל בפגיות".