מזהיר. רוזנטל
מזהיר. רוזנטל פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מבקר המדינה  – הרחבת המונח מעשה שחיתות, של חבר הכנסת מיקי רוזנטל (עבודה).

על פי התיקון שאושר, תורחב סמכותו של נציב תלונות הציבור להעניק צו הגנה גם לתלונות עובדים הנוגעות למעשים חמורים בניגוד למנהל תקין, אשר יש אינטרס ציבורי בחשיפתם.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "ישנה הסכמה עקרונית רחבה, כי על מנת להביא לקידום ולהשרשת נורמות של מנהל תקין, שקיפות ו-Accountability בגופים שלטוניים, יש ראשית ליצור תנאי יסוד, אשר יאפשרו חשיפת ליקויים. נכון להיום, נציב תלונות הציבור מוסמך להעניק צו הגנה רק כאשר מדובר בתלונה על מעשי שחיתות שבוצעו בגוף".

עוד נאמר בדברי ההסבר, כי "המונח 'מעשי שחיתות' אינו מוגדר בחוק וכפועל יוצא, נוצרים מצבים בהם עובדים חשפו והתלוננו על מעשים חמורים בניגוד למנהל תקין או חוק, אשר יש אינטרס ציבורי בחשיפתם, אך נציב תלונות הציבור אינו מוסמך להעניק להם צו הגנה גם אם השתכנע כי הם נפגעו כתוצאה מהתלונה, בשל העובדה כי הוא סבור שאין מדובר במעשי שחיתות".

"לפיכך, ונוכח האינטרס הציבורי בחשיפת מעשים חמורים הנעשים בניגוד לכללי המנהל התקין או החוק, והצורך להגן על העובדים שחשפו אותם, מוצע להרחיב את סמכותו של נציב תלונות הצבור להעניק צו הגנה גם על תלונות שכאלו. הרחבה זו תאפשר, בין היתר, מתן הגנה לעובדים להודיעו על ליקויים, אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם. כמו גם על עובדים, אשר מסרו מידע על מעשים בניגוד למנהל התקין במהלך ביקורת משרד מבקר המדינה, ועקב כך מעבידיהם מתנכלים להם. מתן צו בנסיבות אלו יהיה נתון, כמובן, לשיקול דעתו של הנציב", מוסבר.

ח"כ רוזנטל אמר בדיון הקודם, כי "כולם מסכימים שהשחיתות היא רעה חולה אבל השאלה מה עושים. כדי לנקות את האורוות צריך מנקה אורוות. המושג שחיתות הוא עניין מעורפל ולפיכך הצעת החוק הזו באה לעשות תיקון גדול ולאפשר לעובדי מדינה שמתלוננים על שחיתות במקום עבודתם, צו הגנה, מכיוון שזה צעד שלא פשוט לעשות".

בקריאה שנייה תמכו בהצעה 11 ח"כים ואיש לא התנגד, בקריאה שלישית תמכו בהצעה 12 ח"כים, גם כן ללא מתנגדים.

whatsapp
הצטרפו לקבוצת הוואטצאפ של ערוץ 7