מתוך העלון שיחולק בשבת
מתוך העלון שיחולק בשבתצילום: ישראל ברדוגו

על רקע אירועי הטרור בירושלים והאצבעות שהונפו כנגד העולים להר הבית, תופץ השבת בבתי הכנסת קריאת חמישים רבנים מהציונות הדתית לחיזוק העולים להר.

"אחת הדרכים החשובות לדרישת המקדש בימינו היא העלייה להר בית ה'", כתבו הרבנים, ''ברוך ה', רבים העולים כיום להר בהקפדה על ההלכה, גם אנו, החתומים מטה, זכינו להימנות עם התומכים והעולים להר בטהרה", נכתב בכרוז, עליו חתומים בין השאר הרב דוב ליאור, הרב נחום רבינוביץ', הרב צפניה דרורי, הרב יעקב מדן והרב רא"ם הכהן.

בין הרבנים שחתמו על המכתב נמנים גם כאלו שלא הביעו בעבר תמיכה פומבית בעלייה להר הבית, כמו רב השומרון - הרב אליקים לבנון, הרב חיים רטיג מרעננה והרב אליהו בלום מנהריה.

דברי הרבנים מגיעים כאמור על רקע ההתקפות כנגד העולים להר, והאשמתם בהידרדרות הביטחונית. הרבנים קובעים כי עלייה להר הבית לפי ההלכה היא חלק מקיום מצוות "דרישת ציון".

"ניסיון הרצח של ר' יהודה גליק נ"י – ה' ישלח לו רפואה שלמה מהרה – מעורר להמשיך בפעילות לחיזוק העלייה להר הקודש, ולעומת קולות שנשמעו, נאמר: קומו ונעלה ציון אל הר בית ה'", נכתב.

הרבנים מסייגים את דבריהם ומדגישים כי העלייה להר חייבת להיעשות בטהרה ולמקומות המותרים בלבד. "דווקא משום שאנו תומכים ועולים להר בטהרה, מוטלת עלינו החובה להדגיש את הזהירות הנדרשת מכל העוסקים בדבר שלא להיכשל ולהכשיל מרוב חיבת הקודש", נכתב בכרוז. "העלייה להר הבית חייבת להיעשות רק לאחר טהרה כדין, ובשמירה על הלכות מורא מקדש".

לצד קריאת הרבנים שתתפרסם בעלון השבת ''הלבנון'' יהיה צילום אווירי של הר הבית ובו מצוינים הרמות השונות של הקדושה בהר, תוך ציון המסלול המותר על פי ההלכה לעולים בטהרה. "חשוב לדעת שיש מקומות בהר שלפי ההלכה אסור לטמא מת להיכנס אליהם אף בטהרה לאחר טבילה, ולחלקם אף באיסור כרת", הוסיפו הרבנים.

"לכן, חובה על העולה להר לדעת להיכן מותר ולהיכן אסור להיכנס. מובן, שבכל זה אין להסתמך כלל על שמועות והשערות אפילו אם הן נאמרות מפי אנשים דתיים בהר, אלא רק על תלמידי חכמים מובהקים הבקיאים בנושא, או על פרסומים הלכתיים מוסכמים".

רבנים נוספים, אשר אינם עולים בעצמם להר הבית, ובראשם ראש ישיבות בני עקיבא הרב חיים דרוקמן, הביעו תמיכה בעולים בקריאה נפרדת. "אנו מחזקים את ידי רבנן ותלמידיהון העולים להר הקודש בטהרה ובמורא מקדש", כתב הרב דרוקמן. לקריאתו הצטרפו בין השאר הרב יהודה עמיחי ממכון התורה והארץ, הרב אליעזר מלמד רב הישוב הר ברכה, והרב גדעון בנימין מנוף איילון.

דברים אלו מהווים תגובה לדברי רבנים שונים שיצאו כנגד הרבנים העולים להר, וטענו כי הם פועלים בניגוד להלכה. לקריאת הרבנים הצטרף גם שר הבינוי אורי אריאל שבירך שאמר "כ'כהן הדיוט' מצטרף גם אני לקריאתם של מורינו ורבותינו שליט"א לכל מי שרבותיו מתירים לעלות בטהרה למקומות מותרים בהר הקודש - קום ועלה! חובה עלינו דווקא בשעה זו לקום ולפעול,  ו"בלב אמיץ בעזרת ה' – עלה נעלה!".