אילוסטרציה
אילוסטרציה פנימה יח"צ

ח"כ ד"ר רות קלדרון (יש עתיד) וח"כ אלעזר שטרן (התנועה) הגישו היום (רביעי) את הצעת חוק ''השבת ומועדי ישראל'' הבאה להסדיר את אופי השבת במרחב הציבורי.

הצעת החוק נכתבה ברוח אמנת גביזון – מדן, ומבקשת לשמור על ייחודה של השבת כיום המנוחה הממלכתי של המדינה, יום שיוקדש לתרבות, פנאי ובידור תוך צמצום הפעילות המסחרית הצרכנית.

במסגרת ההצעה, יוכר יום השבת כיום המנוחה הרשמי של מדינת ישראל ולצד סגירת מוסדות ממלכתיים, תתאפשר פתיחת מוסדות ציבור – מוזיאונים, גני חיות, מוסדות תרבות וגנים לאומיים בשבת תוך מתן אפשרות לתשלום עבור הפעילות טרם השבת.

בכדי להקל את הנגישות למוסדות הציבור עבור הקהל הרחב, תתאפשר תחבורה ציבורית במתכונת מצומצמת באישור הרשות המקומית ועל פי הצורך העולה מן התושבים. פעילות חנויות המכולת ובתי מרקחת יתבצעו בהתאם להיתר מיוחד, במתכונת של תורנות ובאופן מצומצם וזאת על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ובאישור שר הפנים.

החוק מבקש להקצות תקציב מיוחד למימון פעילויות תרבות בשבת לכלל האזרחים, תקציב שיועבר לרשויות המקומיות. על הרשות המקומית, תוטל חובה לחלק את התקציבים בצורה שוויונית ובהתאם לצרכי התושבים והקהילות השונות באותה הרשות.

בנוסף, תעוגן בחוק זכותו של כל עובד יהודי לשבות בשבת ויאסור כל אפליה של אדם שאינו מעוניין לעבוד בשבת. עוד, אלו שיבחרו לעבוד בשבת, יהנו משבת ללא עבודה פעם בחודש, על מנת לאפשר גם להם להנות משבת ללא עבודה.

ח"כ ד"ר רות קלדרון אמרה כי "החוק בא לאפשר אופי ייחודי ליום השבת במרחב הציבורי. תמיכת המדינה בפעילות של מוסדות ציבור בשבת, תייצר אלטרנטיבה נוספת לציבור הרחב וביום השבת, מלבד האלטרנטיבה המסחרית הקיימת היום, תוך הסכמה רחבה ורצון לקיום חיים משותפים בכבוד הדדי".

ח"כ אלעזר שטרן אמר כי "השבת היא מתנה שקיבל העם היהודי מהקדוש ברוך הוא. הניכור כלפי הערכים היהודיים מחד גיסא וההתעלמות מהגוונים השונים של החברה הישראלית מאידך גיסא גורמים לפער הולך וגדל בין הישראליות ליהדות. ההצעה שאותה מתכוונים להגיש מחזקת את ייחודה של השבת בציבוריות הישראלית תוך התמודדות אמיתית עם הרצון לשמור על אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ושמירה על אופייה הדמוקרטי של המדינה".