פורסם שם השבט החדש בתנועת אריאל

הציפיה שלנו מכלל חניכי התנועה ובפרט מחניכי שבט צור שיהיו אנשי אמת. שדבקים באמת והולכים לאורה תמיד, אומרים בתנועה.

ערוץ 7 , י"ד בכסלו תשע"ה

תנועת אריאל
תנועת אריאל
תנועת אריאל

הערב, מוצאי שבת ארגון בתנועת אריאל, פורסם כי 'צור' הינו שמו של השבט החדש עבור בוגרי שבט נחלה (העולים לכיתה ט').

בהליך בחירת השם, התנהל קמפיין במשך חודש ימים בו התאפשר לחניכי התנועה להציע את שמו של השבט החדש באתר התנועה. במליאה שקיימה הנהלת התנועה יחד עם רכזים ונציגי מדריכים וקומונרים לבחירת השם החדש, נבחר השם 'צור' מבין שבעים וחמישה השמות שהוצעו על ידי חניכי התנועה.

ראש תחום בנים, דביר עמיאור אמר "שם משקף מהות. בשם אנו יוצקים את כל התקוות שלנו והציפיות שלנו מחניכי השבט החדש. הציפיה שלנו מכלל חניכי התנועה ובפרט מחניכי שבט צור שיהיו אנשי אמת. שדבקים באמת והולכים לאורה תמיד. זו זכות הגדולה להיות חלק מנוער ששואף להפיץ ולהגשים את אמיתתה של תורה. אנחנו מקווים שחניכי שבט דביר יהוו את חוד החנית של מגמה זו."

מזכ"ל אריאל, יוסי ורדי מסר הערב "שם הוא דבר שמבטא מהות ואני מעריך מאוד את החניכים שחיפשו דרך להביע את השיח הערכי בו הם שותפים במהלך השנה. התנועה עלתה היום קומה נוספת בעשייה שלה".

את הנימוקים לבחירת השם 'צור' מנמקים בתנועת אריאל בכך שהשם 'צור' משמעו משהו חזק איתן יציב ולא ניתן לשינוי. וזוהי בדיוק תכונתה המרכזית שמאפיינת אנשי אמת. אנשים שעומדים על דעתם ואמונתם. ביציבות ובתקיפות ומצד שני בנועם, לא מתוך בהלה והתלהמות. בתנועה מספרים כי אלו הציפיות מחניכי השבט החדש לאחר שנים של ספיגת ערכי התנועה. בנוסף השם צור מתייחס גם לתקופה שלנו ולעמידה של עם ישראל על דרכו כצור.