בקשה מביהמ"ש: הכירו בכתרי דמשק כהקדש ציבורי

הספרייה הלאומית פנתה אל בית המשפט בבקשה להכריז על כתרי דמשק כהקדש ציבורי שינוהל בידיה ויישמר בה לדורות.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ט"ז בכסלו תשע"ה

בקשה מביהמ"ש: הכירו בכתרי דמשק כהקדש ציבורי-ערוץ 7
יוכר כהקדש?
צילום: באדיבות הספרייה הלאומית

הספרייה הלאומית פנתה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להכריז על כתרי דמשק שבספרייה הלאומית כהקדש ציבורי שינוהל בידיה הנאמנות של הספרייה ויישמר בה לדורי דורות.

"כתרי דמשק הינם כתבי היד של התנ"ך, שנכתבו בארץ ישראל במאה העשירית, קיבלו את אישורו של הרמב"ם כמייצגי הנוסח המדויק ביותר של המסורה והגיעו בסופו של דבר לרשותה של קהילת חלב. משום כך הם נחשבים, בחלקם ל"כתר ארם צובא" . במשך הדורות הפך השם "כתר" לכינוי כללי לספר כרוך (לא מגילה!) של מקרא שלם, או של אחת מחטיבותיו, ובו ניקוד וטעמים, והערות מסורה. הכתרים שנכתבו בימי הביניים ביד נחשבו לספרים מדויקים מאוד ומקור מוסמך להעתיק ממנו ספרים נוספים", מציינים בספרייה.

עוד מציינים שם כי "במרוצת השנים הגיעו גם לבתי כנסת שונים של הקהילה היהודית העתיקה של דמשק לפחות 11 כתרים כאלו. העתיק ביותר (ואחד העתיקים ביותר הקיימים בעולם) נכתב כנראה בארץ ישראל במאה העשירית, ומכיל את חמשת חומשי התורה. שמונה אחרים נכתבו בספרד במאות 15-13, ושניים נכתבו כנראה בגרמניה או בצרפת. אותם ספרים הגיעו לדמשק במשך הדורות עם יהודים שגלו מארצות מולדתם (כגון מגורשי ספרד) והתיישבו בה. יהודי דמשק התייחסו אליהם בכבוד והערכה מופלגים וייחסו להם כוחות לקבלת תפילות ומשאלות".

"בשנות ה-90 של המאה העשרים הורע מאוד מצבה של יהדות סוריה והוגדר על ידי גורמים ממשלתיים בישראל כקהילה במצוקה בשל העובדה כי הוטלו עליה מגבלות רבות על ידי השלטונות הסוריים, לרבות חופש התנועה וההגירה. בשל המגבלות נאלצו בני הקהילה לצאת לחופשי באמצעי מילוט שונים הכרוכים בסיכונים לא מועטים. במהלך שנות יציאתם יהודי דמשק מסוריה לארץ ולחו"ל, הגיעו לישראל 9 כתרים שהופקדו למשמרת בספרייה הלאומית".

כעת, כאמור, מבקשת הספרייה הלאומית וכן רבים מיוצאי סוריה בישראל (שהצטרפו לבקשת הספרייה) להסדיר את מעמדם המשפטי של אותם ספרים.

מהספרייה הלאומית נמסר היום כי כיוון שהספרייה רואה בתשעת הכתרים, כמו בכל אוספיה, אוצר תרבותי השייך לעם היהודי, היא מבקשת לתת תוקף משפטי לשייכות זו. "הספרייה מוקירה את הכתרים כנכס יהודי בעל ערך רב למורשת יהדות דמשק והעם היהודי בכללותו. כתרי דמשק הינם נכסים בעל אופי ציבורי מובהק, ושמירתם היא לטובת הציבור כולו", נמסר בהודעת הספרייה הלאומית.