מערכון חדש מבית היוצר של הגשש החיוור שייקה לוי מציג את ההתקדמות האינטרנטית של צה"ל בתקשורת עם חיילי המילואים.

במערכון, שייקה לוי הולך ביער יחד עם חבר ומספר לו כי נוף שכזה ניתן לראות "רק ככה נטורל, או במילואים". לפתע הם פוגשים בשלט המסביר על הנחל והגשש מוחק אותו ומצייר עליו את מפת ארץ ישראל במטרה להסביר כיצד נשלחו פעם צווי מילואים.

"מה שעשינו ב-48 - באותה שניה שהקפק"ז קיבל החלטה על גיוס מילואים, באותה שניה - כעבור חודש, העבירו את ההודעה בנל"ן, מהחרמון דרך ג'וליס, דוך עד המיד"ר - מפעיל יוני דואר ראשי. הוא שולח את הצו ברגל של 'ציפי' ושבועיים באוויר ו'ציפי' בחלון והצו אצלי".

בשלב זה, מצלצל הסלולארי של החבר של שייקה, עם מסרון בו נכתב כי יש לו צו מילואים שמופיע באתר החדש של צה"ל, "והיונה איפה?" שואל הגשש החיוור.