527 ש"ח לחבר ועדת הבחירות על כל ישיבה

ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיה חברי ועדת הבחירות המרכזית יקבלו שכר עבור השתתפותם בישיבות הוועדה.

חזקי ברוך , י"ז בכסלו תשע"ה

לא ממהרים לקלפיות
לא ממהרים לקלפיות
Flash 90

וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום (שלישי) לקריאה שנייה ושלישית תיקונים לחוק הבחירות.

הצעת החוק דנה בתגמול לחברי ועדת הבחירות המרכזית, במעמדם של עובדי הוועדה, ובהחלת חוק חופש המידע על הוועדה.

הצעת החוק מסמיכה את יו"ר וועדת הבחירות המרכזית לקבוע הוראות תשלום בדבר גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות המרכזית. התשלום יהיה בדומה להוראות החוק החלות על חברי וועדות ציבוריות בשירות המדינה, מתוך כוונה לתמרץ את חברי הוועדה להשתתף בדיונים, ולקבל את ההחלטות בפורום רחב.

עפ"י הערכת מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, עלות התגמול ל-33 חברי הוועדה, שיתוגמלו בכ-527 ₪ לישיבה (כשלוש ישיבות בשנה, ו-15 ישיבות בשנת בחירות) עומד על כ-52 אלף ש"ח בשנה רגילה וכ-260 אלף ש"ח בשנת בחירות.

יצוין, כי חברי הוועדה שמקבלים משכורת מאוצר המדינה כגון חברי כנסת, לא ייהנו מהתגמול האמור.

עוד מוצע, כי הוראות החוק בעניין טוהר הבחירות, יפורסמו בעיתונים רק פעמיים ולא חמש פעמים. הפחתת הפרסומים תחסוך לקופת הוועדה כ-200 אלף ש"ח.

עפ"י הצעת החוק, לא ימונה מנכ"ל לוועדת הבחירות המרכזית, מי שהיה חבר מפלגה במהלך שבע השנים שקדמו למינויו לתפקיד. עובדי הוועדה הקבועים 5 שנים, והעובדים הזמניים שיגויסו לעבודה בתקופת הבחירות, שנה אחת בלבד.

כל החובות החלות על עובדי המדינה, יחולו על עובדי וועדת הבחירות, למעט שינויים מתבקשים. אחד השינויים שיחולו על עובדי הוועדה, סמכויות הממשלה או שר או נציב שירות המדינה, או של מנכ"ל משרד ממשלתי, על עובד מדינה, יהיו בסמכות יו"ר וועדת הבחירות המרכזית - שופט בית המשפט העליון.

עוד נקבע בהצעת החוק, כי חוק חופש המידע יחול על וועדת הבחירות המרכזית, למעט חומרי הצבעה ובהם פתקי ההצבעה והפרוטוקולים של ועדות הקלפיות.

הצעת החוק מסמיכה את יו"ר ועדות הבחירות האזוריות בבחירות לרשויות המקומיות, (שופט מחוזי) להוציא צווים מנחים בדבר תעמולת הבחירות שבתחום שיפוטם. החוק הנוכחי מסמיך רק את יו"ר ועדת הבחירות הארצי להוציא צווים.

מנהלת וועדת הבחירות המרכזית עו"ד אורלי עדס אמרה "כי הצעת החוק, נדונה בוועדות ציבוריות ואושרה בוועדת החקיקה של וועדת הבחירות המרכזית". עדס אמרה כי חופש המידע חשוב לטובת אימון הציבור בוועדה.

את הצעת החוק יזמה וועדת הבחירות המרכזית. הוועדה ביקשה מוועדת החוקה של הכנסת, כוועדה המוסמכת עפ"י תקנון הכנסת להציע, לדון ולאשר את חוקי הבחירות ולהכינם ישירות לקריאה ראשונה. הצעת החוק אושרה אמש לקריאה ראשונה. והיום ההצעה אושרה לקריאה שנייה ושלישית.