הרכבת הקלה בירושלים
הרכבת הקלה בירושלים Thinkstock

עיריית ירושלים ומשרד התחבורה העבירו מכתב התראה לחברת סיטיפס, לפני הזמנה לשימוע וחילוט ערבויות, בשל אי השלמת שיקום מערכת הרכבת הקלה באזור שועפט.

מכתב ההתראה הגיע בעקבות פניות חוזרות ונשנות של המדינה בדרישה לשקם את הנזקים שנגרמו לפרויקט באזור שועפט, בעקבות אירועי חודש יולי ולטובת הפסקת סבלם של תושבי צפון ירושלים.

במכתב ששוגר לחברה נכתב כי "על אף דיונים, התכתבויות ותזכורות בנושא, חברת סיטיפס טרם השלימה את שיקום המערכת וממשיכה להתעכב בקיום חובתה החוזית, תוך התעלמות מדרישות המדינה. התנהלות זו פוגעת בציבור הנוסעים של הרכבת הקלה, במיוחד בנוסעים המשתמשים בחלק הצפוני של תוואי הרכבת – תושבי צפון העיר, ואף פוגעת בתדמית הפרויקט וביחס אליו. בנוסף, ניסיון חברת סיטיפס להתנות או לעכב את ביצוע התכנית ואישור קבלת פיצוי ממס רכוש, נוגדת מפורשות את חובותיה".

"לאור זאת, חברת סיטיפס נדרשת באופן מיידי וללא כל דיחוי לבצע את העבודות לשיקום ותיקון כלל הנזקים שנגרמו לפרויקט הרכבת הקלה, 14 יום מיום כתיבת מכתב ההתראה. בנוסף, אם 30 יום מיום כתיבת מכתב ההתראה לא יבוצע השיקום, שיכלול את תיקון הסיב האופטי, המדינה תשקול ללא התראה נוספת ובכפוף לשימוע שייערך, לחלט ערבות בנקאית של הזכיין בסכום של מיליון שקלים, מתוך הערבויות הבנקאיות המצויות בידי המדינה".

"עיריית ירושלים ומשרד התחבורה מצפים מהזכיין לפעול בהחלטיות ובנחישות לתיקון הליקויים, על-מנת שלא יהיה צורך בהפעלת ההליכים המשפטיים".

מחברת סיטיפס נמסר בתגובה: "המכתב שהתקבל מעיריית ירושלים ומשרד התחבורה הוא עזות מצח שמצביעה על אטימות וניתוק מוחלט. האם האנשים היושבים שם למעלה במגדל השן של העירייה, מנותקים עד כדי כך, שהם מתנהלים כאילו אינם יודעים מה קורה בשטח למטה?. הרכבת הקלה, היא זו שהמשיכה במשך כל החודשים של מצב בטחוני קשה, וממשיכה גם כעת, לתת יום יום שירות לתושבי העיר ללא הפסקה תחת מטר האבנים".

"בעירייה יודעים היטב כי רק לאחרונה נשלח קבלן רמזורים לבצע תיקונים של הרמזורים בתוואי שועפאט, ולאחר שסיים הרסו שוב את כל מה שתוקן. העירייה לא קיימה בנושא ולו דיון מקצועי אחד אבל במקום להציע פתרונות ולסייע, העירייה שולחת מכתבים. מוטב היה לו העירייה הייתה משקיעה את מרצה בלמצוא פתרון למצב בשטח ולא לפגוע ולאיים על מי שמסייע לתושבים. טוב היה לו מכתב זה לא היה נולד כלל", נמסר.