הרב יואל קטן
הרב יואל קטןאתר ישיבה

תֵיקוּ.

101 ויכוחים גדולים של היהדות. חיים נבון. תל אביב, ידיעות ספרים, תשע"ד. 252 עמ'

([email protected])

הרב חיים נבון, רב קהילה, סופר ומחנך, מציג לפני המעיין בדרך קלילה ונעימה עשרות נושאים שבהם נחלקו חכמי ישראל במשך הדורות.

הכותרת "תיקו" לא תמיד מתאימה לפרקי הספר, שהרי למעשה חלק ניכר מן המחלוקות כבר הוכרע ולא נשאר בתיקו. אולם העיקרון מוסבר יפה בפרק הראשון: המחלוקות, הוויכוחים, הדיונים, העלאת האיפכא מסתברא, הם חלק מהותי מהתורה שבעל פה ומהתפתחותה דור אחר דור, למרות שגם נקודה זו עצמה שנויה במחלוקת. הרמב"ם, למשל, ניסה לצמצם את המחלוקות עד כמה שאפשר, בעוד שרבים מגדולי ישראל התייחסו אליהן כאל גופי תורה שצריכים לימוד ושימור.

הספר דן למשל בדעות השונות האם צריך היה לתמוך בבר כוכבא, האם עדיפה חקירה רציונלית או אמונה תמימה, למה ציוותה התורה על הקרבת קורבנות, האם עדיפה תפילה לפי השעון או לפי הלב, האם מותר להילחם בשבת, האם מותר לנשים לתקוע בשופר, מה שרים לכלה שאינה נאה ועוד.

הידע הרחב של המחבר, הסגנון הנעים והקליט, המינון המאוזן בין התוכן הלמדני לאנקדוטות שמקיפות אותו, וכן האיורים הצבעוניים והמחויכים, גורמים לכך שקריאת הספר היא חוויה אמיתית.

יש לציין לקראת המהדורות הבאות שחסרים מאוד תוכן ומפתחות.

***

חבל נחלתו.

מאמרים ותשובות בדיני תורה. חלק חמישה עשר. מאת יעקב אפשטיין. שומריה, תשע"ד. 384 עמ' ([email protected])

הרב אפשטיין, מוותיקי החוקרים של מכון התורה והארץ, עבר אחרי הגירוש מעצמונה שבגוש קטיף לשומריה שבצפון הנגב. כבכל שנה הדפיס עתה כרך נוסף בסדרה 'חבל נחלתו', ובו עשרות מאמרים ובירורי הלכה ותשובות למעשה בכל חלקי השו"ע. רבות מהתשובות מלוות בהערות הגאונים הרב יעקב אריאל והרב אביגדר נבנצל שליט"א.

בין התשובות אפשר למצוא הדרכה להכנת משקה נענע חם בשבת, השאלה האקטואלית בדבר דרך גיורם של קטנים, כללי המותר והאסור ב"גניבת לקוחות", אכילת איסורים על ידי כוחות לוחמים בזמן לחימה ועוד.

***

דֶרֶךְ תְּשׁוּבָה הוֹרֵיתָ.

עיונים בהלכות תשובה לרמב"ם מיוסדים על חידושיו של הרב יהונתן רוזין. חלק א. דניאל רייזר. יד הרב ניסים, ירושלים. 185 עמ'

(5633789‑02)

ט"ו פרקים בענייני תשובה כפי שהם מתומצתים בחלק הראשון של הלכות תשובה שבספר המדע להרמב"ם ובשאר ספריו וכתביו, פרי לימוד משותף של התלמיד הלמדן והחוקר דניאל רייזר, עם הרב יהונתן רוזין, ר"מ בישיבת 'ברכת משה' במעלה אדומים.

החיבור בין תלמיד קשוב, איש תורה ואקדמיה, עם רב חריף, דייקן ולמדן הניב פירות משובחים, ומהם נדפס סוף סוף מעט מתורת הרב רוזין שליט"א.

השילוב של למדנות ומחקר תורני מצא חן בעיני 'יד הרב ניסים', והספר, ראשון בסדרה, יצא כלול בהדרו, מהדיון בפרק הראשון בהבדל הגדול במשנת הרמב"ם בין המושגים "חלק לעולם הבא" ו"חיי העולם הבא", ועד הדיון בין הרמות שונות של ריצוי החבר כמפורט בפרק האחרון.

[email protected]