הפגנת החרדים. הערב
הפגנת החרדים. הערב חזקי עזרא

ראב"ד 'העדה החרדית', הרב משה שטרנבוך, שוב יצא חוצץ בחריפות נגד 'הסיקריקים' הקיצונים אותם כינה 'עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס'.

בדבריו, שנאמרו בהיכל "הישיבה הגדולה רמות א'" בירושלים וצוטטו באתר החרדי 'בחדרי חרדים', תקף בחריפות את אלו הפועלים בדרכי השחתה תחת כסות של יראת שמים.

"גם תמר וגם אשת פוטיפר שתיהן התכוונו לשם שמים, אבל חילוק עצום יש ביניהן, שתמר הייתה מוכנה להישרף כדי לא להלבין פנים, אבל אשת פוטיפר אף על פי שהתכוונה לשם שמים, אבל פעלה בדרכי השחתה, שפעלה נגד רצונו, ואחר כך דיברה עליו סרה וכינתה אותו עבד כדי לבזותו, ובדרך זו רצתה להשיג את מה שמשתוקקת לשם שמים".

"זהו מוסר השכל לנו, שחילוק זה השפיע עליהם לדורי דורות, שתמר אכן זכתה על ידי מעשיה למלכות בית דוד, אבל לעומת זאת אשת פוטיפר נשארה לדיראון עולם".

וכאן עבר לתקוף את הקיצונים. "וכן אצלנו יש שמתכוונים לשם שמים אבל פועלים בדרך של מושחתים, וברור שסופם יהא לדיראון עולם רח"ל", אמר.