הממשלה אישרה: "חשיבה מגדרית" במשרדי הממשלה

לאחר שנקבע כי יגדל מספר הנשים בתפקידי מפתח בשירות המדינה, משרדי הממשלה יטמיעו חשיבה מגדרית בעבודתם.

תגיות: ממשלה נשים
חזקי ברוך , כ"ב בכסלו תשע"ה

ורד סוויד
ורד סוויד
צילום: משרד ראש הממשלה

הממשלה אישרה היום (ראשון) הכנת תוכנית לאומית לקידום שוויון מגדרי ולהטמעת חשיבה מגדרית בעבודת משרדי הממשלה. זאת, במטרה לקדם את השוויון בין נשים וגברים בישראל.

על-פי ההחלטה, שמה של "הרשות לקידום מעמד האישה" ישונה ל"רשות לקידום שווין מגדרי" והמבנה הארגוני שלה ישונה בהתאם.

הרשות תפעל לקידום שוויון בין נשים לגברים בכמה תחומים: בתחום תכנון ומדיניות - תוביל הרשות תהליכי קביעת מדיניות לשוויון מגדרי במגזר הציבורי והפרטי; לקידום חקיקה בנושא ולייזום פרויקטים בין משרדיים תוך שיתוף פעולה עם האקדמיה והחברה האזרחית. בתחום הכשרה, הדרכה והסברה לחשיבה מגדרית – תפעל הרשות לשינוי השפה והתרבות הארגונית להטמעת חשיבה מגדרית; להנגשת מידע בתחום פעולות הרשות לציבור; לניהול הקשרים הבינלאומיים בתחום ולהעלאת מודעות למניעת הטרדה מינית. בתחום קידום ייצוג שוויוני, מניעת הפליה והעצמת נשים – תפעל הרשות לקידום ייצוג שוויוני לנשים בכל תחומי החיים ולמניעת כל סוג של הפליה או הדרה מהמרחב הציבורי, לרבות ביצוע פעילויות שונות להעצמת נשים וטיפול בנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה.

בנוסף, הטמעת החשיבה המגדרית תבוצע כבר בתוכניות העבודה לשנת 2015, ועל שרי הממשלה תהיה החובה לדווח, אחת לשנה, ביום האישה הבינלאומי על אופן קידום השוויון המגדרי בליבת העשייה של משרדם.

על מנת לסייע למשרדים, תכין הרשות תכנית הכשרה להטמעת חשיבה מגדרית למנכ"לי משרדי הממשלה ויועמדו לרשותם יועצות ויועצים מומחים למגדר.

עוד הוחלט כי הרשות, בשיתוף המטה הכלכלי-חברתי במשרד ראש הממשלה, תקים צוות בין משרדי לגיבוש תוכנית פעולה כוללת לקידום שוויון מגדרי. הצוות יעסוק בהטמעת חשיבה מגדרית בתהליכי קבלת החלטות, במתן הזדמנויות שוות לנשים בכל תחומי החיים כגון תעסוקה, כלכלה, חינוך, בריאות ורווחה, בחיזוק הביטחון האישי של נשים והגנה עליהן מפני כל סוג של אלימות, וכן בייצוג נשים ממגוון האוכלוסיות בחברה במגזר הציבורי והפרטי.

הצוות, בראשותה של מנכ"לית הרשות ורד סויד, ובו מנכ"לים ומנכ"ליות ממשרדי הממשלה, יגבש תוכנית חומש עם יעדים, כלים למימושם ולוחות זמנים לביצועם.

מנכ"לית הרשות לקידום שוויון מגדרי ורד סוויד אמרה כי "ממשלת ישראל פעלה רבות בתחום וניתן לראות זאת בתוצאות. זהו הישג נוסף במהפכה המגדרית. ההחלטה שאושרה היום, תאפשר את המשך קידום השוויון המגדרי גם בטווח הזמן הבינוני וגם בטווח הארוך.

''בכך, נוכל ליישם את החלטת האו"ם לשילוב נשים במוקדי קבלת החלטות ובהטמעת חשיבה מגדרית בכל תחומי החיים, ובייצוג נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בסקטור הציבורי והפרטי. בהמשך, אף תינתן הכשרה להטמעת חשיבה מגדרית למנכ"לי ומנכ"ליות משרדי הממשלה ומנהלי ומנהלות יחידות הסמך וראשי האגפים ובעלי התפקידים הבכירים במשרדי הממשלה", דברי סוויד.