בית הדין הרבני
בית הדין הרבניצילום: פלאש 90

היועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים, עו"ד הרב שמעון יעקבי שיגר מכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, בבקשה לכנס את הועדה למינוי דיינים בהקדם, זאת למרות שמדובר בתקופת בחירות.

"אם לא ייעשה כן ישנה סכנה ממשית שבתי הדין, העוסקים בעניינים מהותיים וקריטיים, והמטפלים בעשרות אלפי אנשים מדי שנה, יקרסו תחת נטל הרב", כתב הרב יעקבי.

עוד הוא הוסיף כי "בצוק העתים אני פונה אליך בשם נשיא בית הדין הרבני הגדול, הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בפנייה דחופה זו ומתריע מפני קריסה צפויה של בתי הדין הרבניים, אם לא ימונו מיד מנהל ודיינים לבית הדין הרבני הגדול ולבתי הדין הרבניים האזוריים.

''אחרי שנים רבות של עיכוב במינוי דיינים לבית הדין הגדול ולבתי הדין האזוריים, אחרי חודשים של העדר מנהל לבתי הדין הרבניים ולאחר שהוגשה עתירה לבג"ץ – הועידה שרת המשפטים ציפי לבני ישיבה דחופה של ועדת הבחירה ליום י' בכסלו התשע"ה (2.12.2014) לצורך סיכום הדיונים ובחירה בפועל של דיינים לבית הדין הרבני הגדול ובתי הדין הרבניים האזוריים. ישיבה זו בוטלה מיד עם היוודע דבר הפיטורין מתפקיד שרת המשפטים, למרות שכל יתר חברי הוועדה כבר התכנסו לישיבה ולמרות שעל פי החוק אפשר היה לקיים את הישיבה ולבחור דיינים".

בהמשך דבריו מציין היועץ המשפטי לבתי הדין כי נכון להיום ועל פי התקנים הקיימים במערכת חסרים 5 דיינים לבית הדין הרבני הגדול (מתוך 7 דיינים), 14 דיינים לבתי הדין האזוריים (מתוך 89 דיינים אזוריים), וכאמור מנהל לבתי הדין, ובנוסף לכל זאת לטענתו בימים ובחודשים הקרובים צפויים לפרוש לגמלאות דיינים נוספים, ועד לאמצע ספטמבר הבא יחסרו עוד 8 דיינים ובכללם עוד דיין של ביה"ד הגדול.

יתרה מכך, כותב הרב יעקבי במכתבו, בתי הדין הרבניים פועלים זה שנים רבות בתת-תקינה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 1960 כיהנו במערכת המשפטית בישראל 129 שופטים ואילו בשנת 2013 כיהנו במערכת המשפט 652 שופטים – גידול של 400% (פי 5). לעומת זאת, במערכת בתי הדין הרבניים כיהנו בשנת 1960 63 דיינים, ואילו בשנת 2013 כיהנו בבתי הדין הרבניים 90 דיינים – גידול של 42% בלבד. לטענתו הפליה קשה זו נותנת את אותותיה על מלאכת השיפוט ועל השירות שמערכת בתי הדין הרבניים מסוגלת לתת לציבור.

הרב יעקבי הדגיש כי דייני ישראל מסורים מאוד לעבודתם השיפוטית ועושים מעל ומעבר כדי לסייע לציבור, ומשתדלים לפתור בעיות עגינות וסרבנות גט ולטפל באופן מהיר ויעיל בכל התביעות והבקשות שמובאות לפתחי בתי הדין, "אך ברור לכל מי שעיניים בראשו שנתונים קשים ומפלים אלה משפיעים באופן ישיר ורע על איכות השירות והסעד שהם מעניקים, והם הם הגורמים העיקריים לתדמית הירודה של בתי הדין בעיני חלק מן הציבור".

היועץ המשפטי לבתי הדין מוסיף ומתריע בשם הראשון לציון הרב יצחק יוסף כי כבר כיום קיימים פיגורים רבים בקביעת מועדי דיון, במתן החלטות ופסקי דין וסידורי גיטין. דחיות דיונים עקב הרכבים חסרים הם בגדר מעשה יום ביומו. הולכת ומתגברת התופעה שבני זוג מגיעים לסידור גט שנקבע להם מראש והם נאלצים לשוב לביתם חפויי ראש, עקב חסרונם של דיינים מכהנים, היעדרות בלתי צפויה של דיין עקב מחלה, וטיפול של דיינים בבקשות דחופות יותר בהתאם לסדרי עדיפויות אד-הוק. קיימת פגיעה קשה מאוד בזכות של בעל דין לערעור עקב זמני המתנה ארוכים מאוד עד לשמיעת הערעור מזה (פעמים רבות עשרה חודשים ויותר) ועד למתן פסק הדין בערעור מזה: "אין מדובר עוד בעומסים מקובלים אלא בעומסים חריגים. עומסים אלו פוגעים מן הסתם גם באיכות הדיון ובאיכות מלאכת הפסיקה, ואנו מצרים על כך מאוד – וכדי בזיון וקצף!"

לקראת סיום דבריו מתייחס הרב למצב המורכב שאליו נקלעה הנהגת המדינה ערב הבחירות, ובכל זאת שוטח את טענתו בבהירות ונחישות: "אנו מודעים היטב לחובה המוטלת על הממשלה, על הכנסת ועל רשויות שלטון אחרות לנהוג באיפוק בהפעלת סמכויות אשר עשויות להיות מושפעות מתוצאות הבחירות לגבי כל אותם עניינים שאין כורח ודחיפות מיוחדת לפעול בהם בתקופת המעבר אל כנסת חדשה וכינון ממשלה חדשה. ואולם, אנו מתריעים באופן הברור והנחרץ ביותר שבתי הדין הרבניים מצויים לפני קריסת מערכות חלילה.

''אין לציבור פנאי להמתין תקופה שעשויה בקלות להתמשך כשישה–שמונה חודשים לפחות – עד לכינון ועדת בחירה חדשה על פי תוצאות הבחירות לכנסת והקמת הממשלה החדשה. אין לציבור פנאי להמתין עד לחידוש דיוני הוועדה החדשה – וגם הם עלולים להתמשך זמן בלתי ידוע. אנו מבקשים את אישורך כי יש לעשות את כל הנדרש ובדחיפות המרבית כדי למנות מנהל בפועל לבתי הדין הרבניים ודיינים לבית הדין הרבני הגדול ולבתי הדין האזוריים. בנפש הציבור הדבר!"

אגב כך יצוין כי לפני כשנתיים, בעת מערכת הבחירות לכנסת ה-19, ובשל צורך דחוף של בתי המשפט, אישר היועץ המשפטי לממשלה כינוס של הוועדה לבחירת שופטים, וזו התכנסה כחודש וחצי לפני הבחירות ובחרה 12 שופטים לבתי משפט שלום ותעבורה וכן רשם אחד. הם נכנסו לתפקידיהם 8 ימים לפני הבחירות.