היועמ"ש: עמותת אפרת כן ו"שוברים שתיקה" לא?

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הודיעה לרשות השירות הלאומי-אזרחי כי קיים "קושי משפטי" למנוע תקן שירות לאומי מארגון השמאל הקיצוני.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , כ"ג בכסלו תשע"ה

היועמ"ש: עמותת אפרת כן ו"שוברים שתיקה" לא?-ערוץ 7
שר שלום ג'רבי
פלאש 90

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, הודיעה היום (שני) למנכ"ל הרשות לשירות לאומי-אזרחי, שר שלום ג'רבי, כי קיים קושי משפטי בהחלטת הרשות שלא לאשר בן/בת שירות לאומי לארגון "שוברים שתיקה", עד שלא יוצגו טעמים טובים, כלשונה, לאבחנה בין ארגון "שוברים שתיקה" לבין גופים רבים אחרים שעיסוקם דומה.

מבדיקה שנערכה בעקבות פניית ח"כ זהבה גלאון (מרצ) אל היועץ המשפטי לממשלה, עולה כי ארגון "שוברים שתיקה" לא אושר כ"גוף מפעיל" בשל שני טעמים: האחד, "אין קשר לפעילות העמותה והתחומים שבתקנות". לעניין זה, יצוין כי הארגון ביקש הכרה כ"מפעיל" בתחום השירות "רווחה חברתית", כפי שקבוע בתקנות הביטוח הלאומי.

השני, "נראה על פניו כי הפעילות פוליטית מובהקת". מן הבדיקה עלה כי על-פי המדיניות המרחיבה של הרשות כיום, גופים אחרים שעיסוקם דומה (כגון: "בצלם", "הועד נגד עינויים", "רופאים לזכויות אדם") חוסים תחת תחום השירות "רווחה חברתית", ואושרו בעבר על-ידי אותו מנכ"ל או על-ידי הרשות, וזוכים כיום להכרה כגופים "מפעילים" בחסות המדיניות הרחבה השוררת כיום על-ידי הרשות.

השאלה השנייה היתה סמכות המנכ"ל לדחיית בקשה לאישור גוף "מפעיל" מאחר שפעילותו היא פוליטית. המשנה ליועמ"ש הבהירה כי כוונת החוק היתה לאסור רק פעילות שיש בה משום תעמולת בחירות או שהיא פוליטית-מפלגתית ולא כל פעילות בעלת מאפיינים פוליטיים כלשהם, מה גם שהחלטת הרשות איננה מתיישבת עם מדיניות הרשות כיום המכירה הלכה למעשה בארגונים כגופים "מפעילים" הנכנסים בגדרי תחומי השירות המפורטים בתקנות, גם אם פעילותם פוליטית ושנויה במחלוקת, כגון עמותת אפרת, עמותת אלע"ד, עמותת גישה, עמותת אנונימוס ועוד.

המשנה ליועמ"ש קבעה כי על פני הדברים, אי מתן הכרה לגוף על יסוד הנימוק שהוא עוסק בפעילות פוליטית בה בשעה שעשרות גופים אחרים עוסקים בפעילות פוליטית דומה או אחרת ומאושרים על-ידי הרשות, נגועה באפליה ולא ניתן להשאירה על כנה. הדבר אף פותח פתח מסוכן לפוליטיזציה של הרשות.

עוד קבעה המשנה ליועמ"ש כי "כל עוד הרשות אינה מביאה לשינוי כללי במדיניותה, המכירה כיום באופן רחב בתחום השירות "רווחה חברתית", עליה לנהוג בשוויון כלפי כל הארגונים. לא ניתן לקבל פעולה נקודתית מפלה כנגד ארגון מסוים כשזו נעשית באופן ספורדי, באופן בלתי עקבי עם המדיניות המרחיבה של הרשות וכשלא ניתן לבסס טעמים לאבחנה בינו לבין ארגונים אחרים דומים מאוד שעוסקים בפעילות בעלת מאפיינים דומים שהם אושרו והוא נפסל''.