בני ברק
בני ברקש. כהן. ערוץ 7

עיריית בני ברק תרחיב בתקופה הקרובה את מסגרת ההדרכה בנושא בטיחות בדרכים, בעיקר בקרב תלמידי בתי-הספר ותלמודי-התורה, כולל תערוכות ומפגשים להסברת חשיבות הבטיחות בדרכים.

ההדרכה נעשית למרות הירידה במספר תאונות הדרכים בעיר, כפי שפורסם בדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולפיו בני-ברק הינה העיר הבטוחה ביותר בין הערים המונות 100,000 – 250,000 תושבים.

על הרחבת מסגרות ההדרכה נמסר בועדה לבטיחות בדרכים. בהתאם לפקודת עיריות, ועדה לבטיחות בדרכים הינה ועדת רשות במועצה מקומית או אזורית, אך ועדת חובה בעירייה, כשתפקידה לאסוף נתונים, למפות את כלל בעיות הבטיחות בדרכים, לקבל נתונים סטטיסטיים מהמשטרה, לגבש תכנית עבודה שנתית ולהגיש המלצות לראש העיר ולמועצת העירייה.

הוועדה מורכבת מראש העיר או סגנו; מהנדס תנועה; מנהל אגף החינוך; חברי מועצה; נציג משרד התחבורה; נציגי גופים העוסקים בבטיחות בדרכים ונציג משטרת המרחב.

מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה וראש האגף לתשתיות ולפיתוח מסר, כי באגף מתקבלות מידי חודש פניות רבות באמצעות המוקד העירוני "106", והן מועברות לטיפול קבלנים שתפקידם לתקן בהקדם, בפרק זמן שנקבע עימם. יחד עם זאת, יש לבדוק כל פניה בהיבט המקצועי, ולא אחת, אנשי מקצוע רואים את הדברים בהיבט שונה מהתושב.

ציפורה אורלנצ'יק, מנהלת מחלקת תחבורה ובטיחות בדרכים באגף עמדה בישיבת הוועדה על המאמץ המיוחד המושקע בקידום ההיבט החינוכי. בין המערכות ההסברתיות הותאמו קמפיינים ארציים  למאפיינים היחודיים של העיר בני ברק. נערכים גם מבצעים משולבים עם המשטרה, משרד החינוך והרשות לבטיחות בדרכים, שכוללים פעילות הדרכתית בבתי"ס, חלוקת עלונים להורים ולתלמידים וגלויות עם מסרי בטיחות, פרסום חוצות בתחנות אוטובוסים, בלוחות מודעות ובתקשורת כתובה ואלקטרונית.