"להתחזק בלימוד התורה בימי החנוכה"

בישיבות הליטאיות הורו שלא לבטל מסדר הלימוד הרגיל ובישיבת פוניבז' למשל סדרי הלימוד נמשכים כסדר של כל השנה.

חיים לב - ערוץ 7 , כ"ו בכסלו תשע"ה

ישיבת פוניבז' בבני ברק
ישיבת פוניבז' בבני ברק
צילום: רוני שוצר, פלאש 90

ימי חנוכה נחשבים בציבור החרדי כ'ימי פגרה' ובבתי הספר לומדים חצי יממה בלבד בשל הדלקת נרות חנוכה.

אולם, רבני הציבור החרדי שיגרו מכתב חיזוק שפורסם הבוקר ביומונים החרדיים הקורא שלא לגלות רפיון בלימוד התורה בימי החנוכה.

על המכתב חתומים רבני הציבור החרדי ובראשם הרב שטיינמן. יצוין כי בישיבות הליטאיות הורו שלא לבטל מסדר הלימוד הרגיל ובישיבת פוניבז' למשל סדרי הלימוד נמשכים כסדרם.

"לבני הישיבות והכוללים ה' עליהם יחיו, הן מודעת סגולת ימי החנוכה בהם ביקשו זדים להשכיחם תורתך, וברחמי השי"ת גברו בני חשמונאי והעמידו התורה בישראל, וכבר כתב השל"ה הק' שימים אלו מסוגלים להתמדת התורה יותר מבשאר ימים", נאמר במכתב.

עוד נאמר במכתב, "ועל כן ראוי בימי החנוכה להתחזק ביותר בעסק התורה ובעמלה, וח"ו שיהיו הימים המסוגלים האלו לימי רפיון והתרחקות מלימוד התורה הק', ויפה עשו בישיבות הקדושות שהנהיגו חיזוק סדרי הלימוד בחנוכה. ולשומעים ינעם ותבוא עליהם ברכת טוב".