לראשונה יוצר שמן טהור להדלקה בבית המקדשמטה ארגוני המקדש

בטקס רב משתתפים הוצג היום (שני) שמן טהור לאוצר המקדש, שכלל גם תירגול הדלקת מנורת המקדש והטבת הנרות.

פעילי מטה ארגוני המקדש התכנסו בשער ציון יחד עם מביאי השמן הטהור שיוצר בתהליך מורכב וייחודי לשמירת טהרתו על פי כללי ההלכה היהודית. 

המתרגלים השתמשו דווקא במנורת עץ הפסולה במקדש, כדי להבהיר שהם מתרגלים בלבד. מלבד הפרט הזה, נעשתה כל עבודת הדלקת המנורה, כהלכתה במקדש. כהנים בבגדי כהונה, הטבת הנרות, בחלוקת חמישה ושנים, הדלקת הנר המערבי תחילה, והדלקת הנרות הייחודית מנר לנר. 

לאחר מכן צעדו שוחרי המקדש אל מכון המקדש האוצר את כלי המקדש, והכניסו את השמן הטהור לאוצר. לדברי הרב ישראל אריאל "עכשיו אנחנו מוכנים עוד יותר להדלקת המנורה בהר הבית".