העירייה הגישה נגדך כתב אישום בגלל בניה ללא היתר ? כדאי לבדוק אם היא פועלת כך גם נגד השכנים שלך. בית המשפט זיכה בימים האחרונים נאשם על סמך הטענה שהעירייה נוקטת אכיפה בררנית, ואינה פועלת נגד עברייני בניה אחרים.

עיריית רמת-השרון הגישה כתב אישום נגד המהנדס רונן בן דור, בטענה שלא הרס את המחסן שבנוי בחצרו ללא היתר, וכן בנה תוספות לביתו בלי היתר בנייה.

עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און ייצגו את הנאשם והביאו לביטול כתב האישום ולזיכויו המלא והמוחלט של המהנדס בן דור.

עורכי הדין טענו כי יש למחוק את כתב האישום הואיל ועיריית רמת-השרון נוקטת באכיפה בררנית, ואף כפרו בכתב האישום לגופו.

במהלך המשפט הוכיחו בר-און וכהן הוכיחו את האכיפה הבררנית בה נוקטת עיריית רמת-השרון. ראשית, הוכיחו עורכי הדין כי במקרים דומים אחרים לא הגישה עיריית רמת-השרון כתבי אישום, והצביעו על עשרות מחסנים והרחבות בנייה ללא היתר בנייה, בשטחים גדולים – כלפיהם לא פועלת עיריית רמת-השרון כלל וכלל ולא הגישה כתבי אישום.

עורכי הדין הגישו לבית המשפט חוברת לעניין 40 נכסים, ובה תיעדו עשרות בניות ללא היתר ברחובות הסמוכים לבית הנאשם, לרבות בניות בהיקף נרחב ומחסנים רבים ללא היתר. עוד הגישו עורכי הדין תמלול שיחה שהוקלטה עם נציג העירייה, ממנה עולה, שהעירייה לא הגישה כתבי אישום נגד השכנים של הנאשם שבנו ללא היתר.

שנית, הוכיחו עורכי הדין כי בעוד עיריית רמת-השרון פועלת נגד הנאשם, הרי כלפי השכן, בבית הגובל לנאשם – נמנעת העירייה מלפעול. כהן ובר און הוכיחו לבית המשפט ששכנו של הנאשם בנה בניה נרחבת, ללא היתר בנייה, בהיקף גדול הרבה יותר מהבניה המיוחסת למהנדס בן דור, ואולם נגד השכן לא ננקטו כל הליכים. בר-און וכהן הוכיחו, כי בביתו של השכן ישנן חריגות בניה חמורות, ואולם עיריית רמת-השרון אינה פועלת נגדו.

בנוסף לכל אלה עורכי הדין הוכיחו שכתב האישום נגד המהנדס בן דור הוגש אך ורק בשל הלחץ הכבד שהפעיל השכן על העירייה לפעול נגדו. על פי הטענה שהוכחה בבית המשפט כאשר התלונן המהנדס בן דור בעירייה על הפלייתו ועל כך שהעירייה פועלת נגדו בעניין פעוט בעוד שאינה פועלת נגד השכן שבנה בניה מאסיבית, אמר לו מנהל מחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית רמת-השרון : "מה לעשות, אכלת אותה, זה השכן שלך".

עורכי הדין בר-און וכהן טענו, שלאור האכיפה הבררנית, עומד כתב האישום וניהול ההליך הפלילי בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית. בעקבות הדברים קבע בית המשפט בפסק דינו שאכן הנאשם הוכיח הפליה לרעה מול השכן, שביתו גובל עם שלו. בית המשפט אף קבע , שהנאשם הוכיח הפליה לרעה מול שכנים רבים אחרים בסביבתו , שביצעו עבירות בנייה חמורות יותר.

בית המשפט קבע עוד כי העירייה לא הביאה שום ראיה כדי להסביר את האפליה, להבהיר את מדיניות אי האכיפה , והותירה ללא מענה את טענות הנאשם בדבר מדיניות אי האכיפה שלה כלפי אחרים. על פי בית המשפט מצופה מהעירייה להפעיל את סמכותה באופן ענייני , שוויוני וסביר.

עורכי הדין כהן ובר און רואים בהישג המשפטי אליו הגיעו מהלך חשוב "שכן כפי שקבע בית המשפט בפסק הדין – הוא מחוייב בהתייחסות זהירה כאשר מועלית טענה של אכיפה בררנית. 'ביטול הליך פלילי בשל הגנה מן הצדק ייעשה רק במקרים חריגים ביותר, והשימוש בהגנה זו לביטול כתב אישום ייעשה במשורה. לא כל מעשה נפסד שעשו רשויות החקירה או המאשימה יצדיק את המסקנה שדין האישום להתבטל מטעמי הגנה מן הצדק', ובכל זאת, לאור ההוכחות שהצגנו לבית המשפט, קבע בית המשפט, כי עיריית רמת-השרון נהגה באכיפה בררנית כלפי הנאשם, וביטלה את כתב האישום נגדו וזיכתה אותו זיכוי מלא ומוחלט".

בית המשפט קבע, שהנאשם הרים את הנטל להוכיח שהוא הופלה מול אחרים כאשר הוגש נגדו כתב אישום, ואילו נגד השכנים שלו, שבנו ללא היתר, לא הגישה עיריית רמת-השרון כתבי אישום.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו