עו"ד מואשם ב"הונאת פונזי" בכספי לקוחותיו

כתב האישום כולל 27 אישומים של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וגניבה בידי מורשה ו- 11 אישומים של הוצאת שיק ללא כיסוי.

שלמה פיוטרקובסקי , ג' בטבת תשע"ה

כסף
כסף
פלאש90'

פרקליטות מחוז מרכז הגישה הבוקר (חמישי) לבית משפט השלום בראשון לציון כתב אישום נגד עו"ד יצחק כהן, בן 52 מראשון לציון.

כתב האישום כולל  27 אישומים של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וגניבה בידי מורשה ו- 11 אישומים של הוצאת שיק ללא כיסוי. בנוסף, מואשם כהן גם בשימוש במרמה, עורמה ותחבולה (ריבוי עבירות)- עבירה לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה.

על פי כתב האישום, כהן הוא עורך דין ובעל משרד עצמאי בראשון לציון החל משנת 1998.

כהן ייצג לקוחות בעיקר בענייני מקרקעין, דיני משפחה וכינוס נכסים. במסגרת זו, קיבל לידיו סכומי כסף גבוהים, של כעשרות עד מאות אלפי שקלים בכל עסקה, מידי לקוחותיו או בעבורם, על מנת שיחזיק בהם בנאמנות לטובתם, בהתאם לתנאי העסקות וההסכמים שערכו.

מכתב האישום עולה, כי כהן הציג בפני לקוחותיו מצג כוזב לפיו הוא מפקיד ומנהל את כספי הנאמנות שלהם בהתאם לחוק ולכללי לשכת עורכי הדין החלים על כספי נאמנות. עם זאת, במהלך תקופה של כ- 15 שנים, משנת 1999 ועד למעצרו ב- 4.11.14, נהג כהן לגנוב מלקוחותיו את כספי הנאמנות שהפקידו בידיו, ולהשתמש בהם לכיסוי הוצאות וחובות משרדו, לכיסוי חובות לבנקים ולמלווים חוץ בנקאיים מהם לווה, לתשלום עודף ללקוחותיו בגין עיכוב בהעברת כספי הנאמנות ואי עמידה בהתחייבויותיו, ולכיסוי צרכיו האישיים.

עוד נטען בכתב האישום, כי במספר מקרים, הציג כהן בפני לקוחותיו מצג כוזב לפיו כספי הנאמנות מוחזקים בפיקדון נושא ריבית גבוהה, וזאת על מנת לשכנעם להסכים להותיר את כספי הנאמנות בידיו מעבר לזמן הנדרש על פי העסקה שערכו, ועל מנת להסתיר מהם שלמעשה כספי הנאמנות כבר אינם בידיו. מעת לעת נהג כהן לדווח ללקוחות אלה דיווחים כוזבים בדבר הקרן והפירות המופקדים לכאורה בחשבון הנאמנות, ואף נהג להעביר לידיהם תשלומים שונים אותם הציג בכזב כפירות הקרן, בעוד שלמעשה הכסף כלל לא היה בחשבון. בחלק מן המקרים מסר הנאשם ללקוחותיו שיקים, למרות שידע שהשיקים לא יכובדו על ידי הבנק.

על פי כתב האישום, כאשר הגיע המועד בו היה על כהן להשיב ללקוח מסוים את כספו, הוא גנב כספי נאמנות של לקוח אחר והעבירם ללקוח הראשון. באמצעות התנהלות זו עלה בידי הנאשם להמשיך ולעסוק כעורך דין לאורך התקופה.

כתב האישום קובע, כי כהן קיבל במרמה וגנב מלקוחותיו כספי פיקדונות שהופקדו בידיו בנאמנות בסך של כ - 15 מיליון ש"ח, מתוכם החזיר ללקוחות כ- 6 מיליון ש"ח. כמו כן, כהן אף ביצע עבירות מס ולא שילם מס הכנסה על הכנסותיו בסכום של כ- 9 מיליון ש"ח.