צומת מסומן
צומת מסומן צילום: צוות תכנית אב לתחבורה י-ם'

עיריית ירושלים ומשרד התחבורה החלו בניסוי מיוחד למניעת חסימת צמתים ברחבי העיר.

הניסוי, המתבצע כעת בצמתים: ממילא, המלך דוד, המלך שלמה ואגרון, כולל סימון בולט של רצפת הצומת על-ידי רשת פסים לבנים, שנועדו להבהיר לנהגים מהו שטח הצומת אליו אסור להיכנס מבלי לפנותו מיידית.

סימונים דומים קיימים גם בערים אחרות בעולם כגון שיקאגו, דאבלין ועוד.

הניסוי, שתוכנן על-ידי צוות תכנית אב לתחבורה י-ם, יימשך כחודשיים ובסיומו יוחלט האם יומלץ לוועדת ההתקנים של משרד התחבורה לאשר את שיטת הסימונים ולהרחיב אותם גם לצמתים מורכבים נוספים בירושלים.

בימים הקרובים יחל קמפיין הסברתי בעיתונים ובשלטי החוצות שיידע את הנהגים על תחילת הניסוי וינסה להעלות את מודעותם לאיסור חסימת הצמתים.

יש לציין כי חסימת צומת אינה פוגעת רק בזרימת התנועה, היא עשויה לפגוע גם בכיס: הקנס על חסימת צומת הוא 250 שקלים.