קידוחי נפט
קידוחי נפטצילום: פלאש 90

התחרות שצפויה להחריף בין הנפט הקנדי לנפט הסעודי על בתי הזיקוק בדרום ארה"ב עשויה לשמור על רמת מחירים נמוכה של הנפט במהלך השנה הקרובה.

בדוח של חברת Citigroup שהתפרסם השבוע צוין, כי העודף באספקת נפט גולמי לבתי הזיקוק, הנגרם בחלקו בשל הגידול ביצוא הנפט הגולמי מקנדה, שינה את תנאי השוק, וזאת גם ללא השלמת קו צינור הנפט מעורר המחלוקת "קיסטון".

מחברי הדוח מעריכים, מחירי הנפט בשנת 2015 יושפעו במידה רבה ממהפכת הפקת הנפט מפצלי השמן בארה"בההתנגדות של סעודיה לצמצם את תפוקת הנפט והחולשה של הכלכלה העולמית.הערכת מחירי הנפט עודכנה כלפי מטהועל פיה מחיר לחבית נפט יעמוד על 55-63 דולר בהתאם לסוג הנפט.

מומחים מעריכיםכי הגידול ביצוא הנפט הקנדי הנחשב ל"כבדבשל תכולת הגופרית הגבוהה שבו עשוי לדחוק לחלוטין את הנפט הסעודי הנחשב ל"קל". עד 2014 מפיקות הנפט הקנדיות יכלו לייצא רק118 אלף חביות ליום של נפט גולמיכמות המהווה כאחוז אחד בלבד מתפוקת בתי הזיקוק 50 בתי הזיקוק בטקסס ולואיזיאנההיכולים לעבד 9.4 מיליון חביות נפט ליום.

בשנה האחרונה שופרה משמעותית יכולת שינוע הנפט בעקבות הפעלת הקטע הדרומי של צינור הנפט קיסטון מאוקלוהומה לבתי הזיקוקאם תאושר התכנית להניח את קו צינור הנפט קיסטון מקנדה לדרום ארה"ב יוכל הדבר להביא לעצמאות צפון אמריקה בתחום האנרגיה.

במקביל, האישור של הממשל האמריקני לייצא נפט גולמי באופן חופשי מהווה זריקת עידוד למפיקות הנפט שינסו למקסם את האפשרויות לפתח את שוק פצלי השמן, ולכך עשויה להיות השפעה ישירה על מחירי הנפט בעולם. הדוח של סיטיגרופ מעריך, כי המדיניות החדשה של הממשל בתחום הפקת הנפט תביא להגדלת אספקת הנפט ליצוא בכמיליון חביות ביום עד סוף השנה הנוכחית.

סעודיה מפיצה את השוק בנפט בניסיון להוריד את מחירו על מנת להפוך את הפקת הנפט מפצלי שמן ללא כדאית מבחינה כלכלית, וכן כדי לפגוע בכלכלה של יריבותיה העיקריות איראן ורוסיה. ואולם,במקביל ירידת המחירים פוגעת בהכנסות של כל המדינות המפיקות נפט, וההשלכות על היציבות הכלכלית והחברתית במדינות אלה עלולות להיות קשות אם הן לא תמצאנה מקורות הכנסה חלופיים.