בג"ץ: לפנות את שבעת המבנים האחרונים במגרון

בג"ץ דחה את עתירת חברת "אל-ווטן" שרכשה את חלקה 10 שבשטח הישוב שפונה, וקבע כי שבעת המבנים יפונו תוך 45 יום.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ו בטבת תשע"ה

בג"ץ: לפנות את שבעת המבנים האחרונים במגרון-ערוץ 7
מגרון בימים אחרים
פלאש 90

שופטי בג"ץ הורו למדינה לפנות בתוך 45 ימים את שבעת המבנים האחרונים שנותרו בשטח שבו שכן בעבר הישוב מגרון שבבנימין.

נזכיר כי הישוב פונה בחודש ספטמבר 2012, לאחר שבג"ץ קיבל את עתירת שלום עכשיו ודחה את טענות תושבי הישוב היהודים. התושבים עברו להתגורר במתחם שהוכשר לצורך כך ב"גבעת היקב". 

בכך דחו השופטים, המשנָה לנשיא מרים נאור, צבי זילברטל ואורי שוהם את עתירת חברת "אל ווטן" שרכשה את "חלקה 10" עליה ממוקמים שבעת המבנים, ומנהלת בימים אלו הליך אזרחי להוכחת הבעלות.

השופטת נאור ציינה, כי למעשה מדובר ביישום פסק הדין בבג"ץ מגרון, "נקודת המוצא בענייננו היא פסק הדין בהליך העיקרי, שבו נקבע כי על המדינה לפנות את מאחז מגרון. כידוע, לבית המשפט סמכות טבועה להאריך מועדים שנקבעו בפסק דין. ואולם, שימוש בסמכות זו ייעשה רק במקרים חריגים".

השופטת הוסיפה עוד, כי פינוי המבנים לא יוצר בשטח עובדות בלתי הפיכות. "מסקנתי כי יש להורות על פינוי המבנים מקבלת משנה תוקף בהתחשב בכך שעסקינן במבנים יבילים ספורים, העומדים ריקים מאדם. בנסיבות אלה, דומה כי עסקינן בעניין שאין לו, למצער לעת הזו, נפקות מעשית של ממש. אם אל וואטן תזכה בתובענה המתנהלת בבית המשפט המחוזי, היא תוכל, בכפוף להסדרה תכנונית וקבלת רישיונות מתאימים, להקים מחדש את המבנים היבילים. אולם, אין הצדקה לעכב את פינויים עד להכרעה בתובענה האזרחית".

השופטים חייבו את החברה לשלם הוצאות משפט בסך 30 אלף ש"ח לפלסטיני שעתר לפינוי הישוב מגרון מאחר שלטענתו הקרקע שייכת לו.

עם זאת קבעו השופטים, כי אנטנות סלולריות הממוקמות במקום לא יוסרו בשלב זה למשך 60 יום, במטרה לאפשר לחברות הסלולריות לעתור בעניין.