לא נחלת הגברים בלבד
לא נחלת הגברים בלבד צילום: גרשון אלינסון. פלאש 90

האם אשה יכולה להיות פוסקת הלכה? האם מותר לאישה לפסוק הלכה בדיני שבת, כשרות ונושאים נוספים?

ארגון רבני ורבניות ”בית הלל“ קובע בפסק הלכה חדש מבית המדרש ההלכתי של הארגון, כי נשים רשאיות להורות דינים ולפסוק הלכות. בפסק הלכה שיתפרסם בסוף השבוע הבא  מתייחסים רבני בית הלל ליכולתה של האישה לכהן כפוסקת בכל תחומי ההלכה ובפרט בתחומי הלכות נשים. 

לדברי הרבנים, "כל שלמד הלכה ויודעה ראוי למסור אותה ובכלל זה, נשים חכמות בתורה, שהוכשרו להוראת הלכה. גם במקרים בהם הוראת ההלכה כוללת שיקול דעת והכרעה בספקות, פוסקי הדורות הכריעו כי אישה כשרה להורות הלכה וכך הורו הרבנים הראשיים לדורותיהם".

ב'בית הלל' מציינים כי מדובר בפסק הלכה המתבסס על פוסקים מרכזיים שהתייחסו לנושא במהלך הדורות ומציינים כי "להנחיה זו משקל מיוחד בזמנינו בו הערך של לימוד התורה מונחל גם בקרב נשים. היות וברוך השם צומחות נשים העוסקות בלימוד ש"ס ופוסקים בשקידה ובקבלת מסורת מתלמידי חכמים – דבר פשוט הוא שיכולות להורות ".

לדברי הרבנים, "מעורבותן של חכמות ההלכה עשוי לשבור מחיצות בפני המהססות מלשאול ונותרות פעמים רבות בספק (המוליך להחמרת יתר או לעבירה על ההלכה). אפשרות זו  תגדיל את שמירת ההלכה ואת מעגל נאמניה גם בקרב קהלים, שללא הוראה נשית עומדים, לעיתים, מנגד."

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי, ראש בית המדרש לנשים בבית מורשה וחברת הנהלת בית הלל: "הוראת הלכה על ידי נשים חכמות היא למעשה, כבר עובדה בשטח. נשים מקבלות פניות מרובות מציבור הצמא לפסקי ההלכה שלהן. עובדתית ציבור הפונים אינו מורכב רק מנשים ותוכן השאלות אינו מיוחד להלכות הקשורות בנשים. נשים מורות בשאלות פשוטות ובשאלות מורכבות והכל כפי כוחן והכשרתן. אני יכולה להעיד במרחב הקרוב אלי שהדברים נעשים מתוך יראת שמים, מתוך תודעת שליחות ונשיאה בנטל. מדובר בחידוש גדול של הדור האחרון ואשרינו שזכינו. כמובן שפסק ברור בעניין זה הוא הישג וציון דרך חשובים ביותר.

הרב ד"ר עמית קולא, רב הקיבוץ עלומים וראש בית המדרש ההלכתי של בית הלל: "הלגיטימיות של פסיקת אישה חכמה, היא ברורה לגמרי. מן הראשונים דרך הפוסקים האחרונים ועד הרבנים הראשיים לישראל כולם מסכימים שהתחום של הוראת הלכה פתוח בפני נשים בעלות מקצוע. תקוותי האישית שנזכה להשתתפות נשים לא רק בלימוד התורה אלא באחריות להוראת ההלכה ולמסירתה מדור לדור. יש חידוש בקול הנשי בתחומים רבים וגם בתחומי הלימוד וההוראה. אלא שכדי שחלום זה ימומש יש צורך בהרבה עמל לימודי, בדאגה לרצף שמירת מסורת ההלכה ובמציאת קריטריונים להסמכת הנשים תלמידות החכמים. ועוד חזון למועד".

פסק ההלכה השלם יפורסם ביום שישי הבא בעלון שיופץ על ידי "בית הלל" בכל בתי הכנסת ברחבי הארץ.