רות קלדרון
רות קלדרון פלאש 90
ח"כ רות קלדרון (יש עתיד) פנתה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סלים ג'ובראן, בבקשה להקדים את מועד ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל המתוכנן ליום חג הפורים (5/3/15) זאת בעקבות פניה שהגיעה ללשכתה מאחד משליחי הסוכנות בעולם.

בבקשה, ציינה ח"כ רות קלדרון כי אמנם יום הפורים הוא אינו יום שבתון דתי, אך יחד עם זאת, מדובר בחג בעל מאפיינים קהילתיים ומשפחתיים.

"בשל העובדה כי לא מעט שליחים גרים הרחק ממקום הנציגות בה נמצאת הקלפי, הרי שייתכן והשליחים יאלצו לבחור בין קיום מצוות החג והפעילות הקהילתית והמשפחתית לבין מימוש זכותם וחובתם הדמוקרטית כאזרחי מדינת ישראל להצביע" הסבירה.

לדבריה, "אל לה למדינה לגרום לשליחיה את עגמת הנפש בביטול אווירת החג בשל קיום חובתם וזכותם האזרחית להצביע בבחירות. אני קוראת ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית להקדים ביום אחד את מועד ההצבעה ולאפשר לנציגים לקיים את חובתם האזרחית מחד ולשהות  בחג הפורים עם המשפחה והקהילה".