היועץ המשפטי: 'נוהל חניבעל' - ראוי

במענה לפניית האגודה לזכויות האזרח בנוגע לנוהל חניבעל כתב היועמ"ש כי הנוהל איננו כולל הוראה המתירה ירי שכוונתו להרוג חייל חטוף.

ישי קרוב , כ"א בטבת תשע"ה

חיילים מסתערבים דובדבן
חיילים מסתערבים דובדבן
פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה השיב היום לפניית האגודה לזכויות האזרח בישראל בענין מה שהוגדר "נוהל חניבעל והפעלתו באזורים צפופי אוכלוסייה".

במענה מטעמו של היועץ, נכתב, בין היתר, כי הפקודה המבצעית שעניינה סיכול ניסיון לחטוף חייל או אזרח ישראלי היא פקודה מסווגת ועל כן לא ניתן לחשוף את הוראותיה.

"יחד עם זאת", קבע עוזרו של היועץ בשמו, "היא משקפת איזון ראוי בין השיקולים השונים הנוגעים לענין זה".

העוזר, עו"ד אורן פונו, ציין במכתבו, כי "פעולה צבאית לסיכול חטיפה לאחר התרחשותה מלווה כמעט תמיד במידה של סיכון לחיי החטוף, ולמרות זאת אין בדין בישראל או במשפט הבין הלאומי כדי לאסור על נקיטת פעולות לסיכול חטיפה, גם בנסיבות בהן פעולות כאמור יכולות לסכן את חיי החטוף. עם זאת, הפקודה המבצעית אוסרת על ביצוע ירי שמטרתו מות החטוף".

עוד הבהיר היועץ, כי כי הפקודה המבצעית שעניינה סיכול ניסיון לחטוף חייל או אזרח ישראלי אינה כוללת כל הוראה ממנה עולה במפורש או במשתמע היתר לפעול בניגוד לעקרונות המשפט הבינלאומי.

היועץ הדגיש, כי בכל הנוגע לאירועים שהתרחשו בעקבות אירוע חטיפתו של סגן הדר גולדין ז"ל בפאתי העיר רפיח ביום 1.8.14 הרי שאלה הועברו על ידי הפרקליט הצבאי הראשי לבדיקה של מנגנון בירור העובדות המטכ"לי. זה השלים את בדיקת האירוע האמור והממצאים הועברו אל הפרקליט הצבאי הראשי לשם קבלת החלטה בתיק זה. החלטה כאמור טרם התקבלה.

במכתב מטעמו, חוזר היועץ המשפטי לממשלה על מושכלות ראשונים לפיהם בהפעילו את סמכויותיו לפי חוק השיפוט הצבאי, פועל הפצ"ר באופן עצמאי, ללא כל כפיפות פיקודית, כאשר שיקולים הנוגעים לאכיפת החוק ואלה בלבד, מנחים אותו במילוי תפקידו.