דחה. ג'ובראן
דחה. ג'ובראן פלאש 90

מספר נשים הגישו עתירה ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון סלים ג'ובראן בדרישה שיחייב את המפלגות החרדיות לשלב אותן ברשימת המפלגות לכנסת.

בעתירה מבקשות העותרות לבסס בקשתן, על מספר רב של אדנים משפטיים וביניהם הזכות החוקתית לבחור ולהיבחר, הזכות לשוויון, עקרון הייצוג ההולם ועוד.

השופט ג'ובראן דחה את העתירה וקבע כי הסמכויות השיפוטיות העיקריות שהעניק החוק ליו"ר ועדת הבחירות נוגעות לדיני התעמולה ולניהול ביצוע הבחירות. כמו כן, מוקנית לו על-פי חוק יסוד: הכנסת, סמכות לאפשר למועמדים שהורשעו בתנאים מסוימים להתמודד בבחירות נוכח היעדר קלון וכי לוועדת הבחירות המרכזית סמכות לפסול מועמדים ורשימות מועמדים לאחר הגשתן לוועדה וברשימה סגורה של עילות שנקבעו בחוק יסוד: הכנסת.

"הסמכות להורות למפלגה פלונית כי תכלול ברשימות המועמדים מטעמה לכנסת מועמדת פלונית או מועמדות בכלל אינה בנמצא" ציין השופט ג'ובראן, "הפכתי בדין ובעתירה חזור והפוך ולא מצאתי מקור סמכות הנותן בידיו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית את הסמכות להתערב באופן סידור רשימת המועמדים לכנסת ולקבוע כי מועמד פלוני זכאי או שאינו זכאי להיכלל ברשימה כאמור, זאת, על אף שראוי ונכון לדעתי לשלב נשים ככל הניתן ברשימות המועמדים בבחירות לכנסת".

לתשובת השופט לחצו כאן.