קרנית פלוג
קרנית פלוג צילום: פלאש 90

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, נשאה הערב (רביעי) דברים בבית איזי שפירא ברעננה.

בפתח דבריה, התייחסה הנגידה להתפתחויות האחרונות סביב הקנס שהוטל על בנק לאומי על ידי הרשויות בארה"ב, "הפיקוח על הבנקים נמצא בעיצומה של בדיקה, המתייחסת הן להיבטים של ניהול בנקאי תקין, והן להיבטים של אחריות אישית של עובדים ונושאי משרה".

היא ציינה כי המפקח על הבנקים מקיים בדיקה מקצועית, מקיפה ובלתי מתפשרת, "בסיומה נבחן באילו צעדים יש לנקוט, הן ביחס לבנק לאומי והן ביחס למערכת הבנקאית כולה".

הנגידה סקרה את ההתפתחויות המקרו-כלכליות במשק, ועמדה על המגמות העיקריות בצמיחה, בסחר החוץ, בשוק העבודה ובתחומי המדיניות המוניטרית. במסגרת הסקירה התייחסה הנגידה לשירותים הציבוריים החברתיים, ביניהם הטיפול בבעלי מוגבלויות.

הנגידה הציגה נתונים המראים, כי בנוסף על העובדה שההוצאה הציבורית האזרחית בישראל נמוכה בהשוואה בינלאומית, הרי שגם ההוצאה החברתית נמוכה, "לדבר יש השלכות על היכולת לספק שירותים אלו ברמה גבוהה". בהקשר זה, ציינה הנגידה את החשיבות של העמידה ביעד הגירעון לשנת 2014, "עם זאת, תת הביצוע בהוצאה האזרחית ובפרט בהשקעה בתשתיות, מטריד".

בסיום דבריה, התייחסה הנגידה לפעולות הנדרשות לעידוד צמיחה מכלילה ובת קיימא, המשלבת אוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות נמוך, תוך עליה בהון האנושי ובכושר ההשתכרות שלהן ועלייה בפריון.