אננס מסוכר ומשמש מיובש - אינם צריכים כשרות

בארגון כושרות מסכמים לקראת טו' בשבט שיחול הערב, את רשימת הפירות שאין בהם צורך בכשרות וכיצד לבדוק אותם מתולעים.

ישי קרוב , י"ד בשבט תשע"ה

אננס מסוכר ומשמש מיובש - אינם צריכים כשרות-ערוץ 7
פירות
צילום: רויטרס

טו' בשבט יחול הערב (שלישי) וביום זה נהגו בישראל מזה דורות רבים, לאכול פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.

לקראת יום זה מסכמים בארגון כושרות אילו פירות יש לבדוק מתולעים והאם בכלל יש צורך בכשרות.

בארגון מציינים כי בפירות מעובדים, ייתכנו בעיות בתהליך העיבוד ובכשרותם של החומרים הנוספים הואיל וחומרי צבע, טעם וריח רבים אינם כשרים. הארגון שם דגש בעיקר על הפירות המסוכרים.

לעומת זאת, בפירות שלא עברו תהליך עיבוד (כמו: משמש מיובש) אין בעיה של כשרות.

בנוסף לכך יש לשים לב לדיני הערלה ולהפרשת תרומות ומעשרות.

בנוגע לערלה, מציינים בארגון כי יש להקפיד לרכוש פירות שאין בהם חשש ערלה. פירות המיובאים מחו"ל (כקוקוס או משמש מיובש) אפשר לאכול ואין צורך לברר לגבי בעית הערלה, מאחר שספק ערלה בחו"ל מותר באכילה.

פירות וירקות מחו"ל או יבול משדה שבעליו גוי, פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות. בפירות שגדלו בארץ בבעלות יהודית - במידה וקיים ספק אם הופרשו מהם תרומות ומעשרות יש להפריש מהם בלא ברכה.

בטבלה הבאה ניתן למצוא כיצד לבדוק כל פרי ולוודא שאין בו תולעים: