נדחה ערעורו של הבכיר לשעבר ברשות המיסים

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של שוקי משעול, על הרשעתו בשורה של עבירות שביצע במסגרת תפקידו כעובד ציבור, וכן על עונשו.

ניר הר זהב , ט"ז בשבט תשע"ה

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של שוקי משעול, שכיהן בתפקידים בכירים ברשות המסים (באגף המכס והמע"מ), על הרשעתו בשורה של עבירות שביצע במסגרת תפקידו כעובד ציבור, וכן על עונשו.

בצד זה, נדחה ערעור המדינה על קולת העונש שנגזר עליו – 5 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות וכן מאסר על-תנאי וקנס.

משעול הורשע בבית משפט השלום בת"א בעבירות רבות של הפרת סודיות, מרמה והפרת אמונים ופגיעה בפרטיות, וכן בקבלת דבר במרמה ובניסיון לקבלת דבר במרמה במסגרת שלושה אישומים.

שני אישומים נוגעים לכך שמשעול הפרת את חובת הסודיות המוטלת עליו, ומסר לשניים ממקורביו, לפי בקשתם, מידע ונתונים לגבי עוסקים מורשים מתוך מאגרי הנתונים הממוחשבים, אליהם הייתה לו נגישות מכוח תפקידו ברשות המסים. באחד המקרים, הוא מסר את המידע למרות שידע שידידו מבקש לפגוע באותו עוסק מורשה.

באישום נוסף משעול הורשע בכך שניסה לקבל במרמה מהמדינה החזר הוצאות ביטוח רכבו הפרטי מעבר לסכום ששילם בפועל, תוך שימוש בפוליסות ביטוח כוזבות.

בית המשפט המחוזי (השופטים מוסק, נועם ובר-עם) אימץ את קביעותיו של בית משפט השלום ודחה את ערעורו של משעול על הרשעתו ועל עונשו. בית המשפט שב וציין כי עבירת מרמה והפרת אמונים "מהווה כלי מרכזי במאבק למען טוהר המידות בשירות הציבורי".

כן נקבע, כי העובדה שמשעול נשא במשרה רמה ברשות המיסים מהווה נסיבה לחומרה, וכי גם אם סבר בטעות כי היה מותר לו להעביר את המידע לידידו, "הדבר עומד בניגוד לנורמת התנהגות ראויה שהיינו מצפים לראות אצלו מתוקף תפקידו".

בנוסף, נדחו טענותיו של משעול להגנה מן הצדק בשל אכיפה בררנית לכאורה ונקבע כי ההבחנה שערכה התביעה בין המעורבים השונים בפרשה נעשתה באופן סביר ובתום לב.