פרופ' אשר כהן
פרופ' אשר כהןניסים לב

חוות דעת משפטית של משרד החינוך קובעת כי יו"ר ועדת המקצוע אזרחות, פרופ' אשר כהן, שהתמודד בפריימריז במפלגת הבית היהודי, צריך לפרוש לאלתר מתפקידו בשל התמודדותו, כך דווח ב"הארץ''.

כהן השעה עצמו כהן מהתפקיד ליום הפריימריז אך לא התפטר. הוא נבחר למקום ה-22 שלפי הסקרים אינו ריאלי.

בחוות הדעת של לשכת הייעוץ המשפטי במשרד החינוך נקבע, כי כהן לא לא יוכל לשמש גם כיועץ למשרד בתחום האזרחות לאחר התפטרותו.

"יו"ר ועדת המקצוע משמש יו"ר עמית של ועדת התוכנית הדנה בתוכנית לימודים חדשה", נאמר בחוות הדעת. "להשלמת התמונה נציין כי תפקידה של ועדת המקצוע הוא לייעץ למזכירות הפדגוגית בהתוויית מדיניות הוראת המקצוע (בענייננו, אזרחות) במערכת החינוך, בין היתר במצב המקצוע במערכת החינוך והצעת דרכים לשיפור ההוראה במקצוע; תוכנית הלימודים והפעלתה; שינויים וחידושים דרושים בהוראת המקצוע; בחינוך הדתי – ההיבטים האמוניים והאידיאולוגיים של הוראת המקצוע ועוד".

עוד נאמר בחוות הדעת כי "המדובר במילוי תפקיד בעל חשיבות ניכרת במשרד החינוך, כאשר על הממלא תפקיד יו"ר ועדת מקצוע להיות אובייקטיבי ונטול סממנים מפלגתיים־ פוליטיים".

המסמך קובע כי התמודדותו של פרופ' כהן מהווה פגיעה באופיו הממלכתי והא־פוליטי של שירות הציבור, ובפרט בעת מילוי התפקיד האמור במשרד החינוך. ''ברי, אין אדם יכול, בעת ובעונה אחת, לקיים את אמון הציבור באופי הממלכתי של תפקידו ובמקביל לבקש את אמון הבוחר באופי המפלגתי של מועמדותו. עובדה זו מהווה פגיעה בנייטרליות של השירות הציבורי, כאשר יו"ר ועדה ממשיך בביצוע תפקידו ובעת ובעונה אחת מציג את מועמדותו לכנסת ומנהל תעמולת בחירות בהקשר זה.

''ויודגש כי אמון הציבור בנושאי התפקידים הציבוריים, ובהם במי שמשמש בתפקיד בכיר ורגיש בתור יו"ר ועדת מקצוע, הכולל אפשרות להשפעה של ממש על קביעת תכנים לימודיים — יכול שייפגע בצורה משמעותית בשל גילוי מעורבות פוליטית עמוקה וגלויה על ידי מי שהנו מועמד לבחירות לכנסת".

לסיום נאמר בחוות הדעת כי פרופ' כהן לא יוכל להמשיך ולשמש בתפקיד יו"ר ועדת המקצוע בתחום האזרחות, לאור הפרסום המובהק של דעותיו הפוליטיות של כהן ונוכח רצונו לקחת חלק פעיל בחיים הפוליטיים, ''באופן שיכול לפגום באמון הציבור בהתנהלות המערכת השלטונית".