נציגות מרשימה של יש"ע ביריד התיירות

ביהודה ושומרון ובמרכז קטיף לא זונחים לרגע את ההסברה בחזית התיירותית. נציגי יש"ע התייצבו ביריד התיירות הבינלאומי לשווק ולספר.

יוני קמפינסקי, גני התערוכה , כ"ב בשבט תשע"ה