המבקר בביקורת חריפה על בית רה"מ

חשמלאי בשבתות וביום כיפור, עובדים ששילמו ולא קיבלו החזר, הזמנת ארוחות בוקר בעשרות אלפי שקלים ועוד. מבקר המדינה תוקף את נתניהו.

שמעון כהן וחזקי ברוך , כ"ח בשבט תשע"ה

בהיעדר טיעונים משכנעים לטובתו, השמאל מתמקד בשלילה של נתניהו. נתניהו ורעייתו שרה
בהיעדר טיעונים משכנעים לטובתו, השמאל מתמקד בשלילה של נתניהו. נתניהו ורעייתו שרה
צילום: פלאש 90

דו"ח מבקר המדינה המתפרסם היום (שלישי) מותח ביקורת קשה על התנהלות בית ראש הממשלה בשורת סוגיות בהם הוצאות האירוח, הוצאות ביגוד וניקיון, תשלומים שבוצעו בידי עובדי המשרד שלא קיבלו תמורה עבורם ועוד.

דו"ח המבקר זוכה לתשומת לב מיוחדת בעיקר לנוכח הקמפיין האגרסיבי של מתנגדי ראש הממשלה בשבועות האחרונים סביב התנהלותו האישית והמשפחתית הן בפרשת הבקבוקים שגם אותה מזכיר המבקר והן בפרשות אחרות.

על הוצאות המזון והאירוח הרשמי בבית ראש הממשלה כותב המבקר כי "ההוצאות גדלו מ-211,000 ₪ בשנת 2009 -  שבמהלכה (31.3.2009) החל מר נתניהו לכהן כראש הממשלה -  והגיעו ל-490,000 ש"ח בשנת 2011.  ב-2012 ההוצאות עמדו על 458,000 ₪. בשנת 2013, (לאחר שהופיעו פרסומים בתקשורת בנושא ותוך כדי הבדיקה של משרד מבקר המדינה), חלה ירידה ניכרת בהוצאות המזון והם הסתכמו ב-226,000 ₪".

בסעיף 'הזמנת ארוחות למעון הרשמי' כותב המבקר כי אחת מעובדות הניקיון במעון הרשמי שימשה גם כמבשלת מחודש מארס 2009 ועד אוקטובר 2011. בשנת 2010 הוזמנו למעון ארוחות בסך 71,851 ₪ שהם יותר מרבע מכלל הוצאות המזון בשנה זו וב-2011 הוזמנו ארוחות בסך 92,781 ₪ , אף על פי שהייתה מי ששימשה מבשלת במעון. "התנהלות זו של משרד ראש הממשלה אינה תקינה", קובע המבקר.

לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח ההפחתה הניכרת בהוצאות בשנת 2013, ניתן לקבוע שהוצאות הכלכלה של ראש הממשלה, משפחתו ואורחיו במעון הרשמי, במיוחד בשנים 2010 ו-2011 ובמידה פחותה גם בשנת 2012, "לא עלו בקנה אחד עם עקרונות היסוד של מידתיות, סבירות, חיסכון ויעילות", כלשונו.

על הוצאות הניקיון שבמעון ראש הממשלה נקבע כי ההוצאות החודשית הממוצעת על ניקיון שני המעונות בשנים 2009-2013 הייתה 75,400 ₪. לדעת משרד מבקר המדינה הוצאה זו גבוהה מאוד. "הוצאות הניקיון של המעון הפרטי בשנים 2010, 2011 ו-2012 היו  כ-8,200 ₪ לחודש בממוצע תלת-שנתי. זאת על אף שמר נתניהו ומשפחתו שוהים מרבית ימות השנה במעון הרשמי". לדעת משרד מבקר המדינה, הוצאות אלה מופרזות במידה ניכרת.

עוד מתייחס המבקר גם למימון היטל בשל צריכת מים עודפת במעון הפרטי וכותב כי ראש הממשלה "חויב בשנת 2009 בתשלום היטל בצורת בסך 1322 ₪ ובשנת 2010 ב-4,160 ₪. בדיון בנושא באוגוסט 2012 ציין הסמנכ"ל למנהל כי "ראש הממשלה מבקש במפורש שלא ישולם על ידי המשרד מרכיב מס הבצורת...". בדיון נוסף בנושא הוחלט, "לשלם את מס הבצורת על פי הנחיית ראש הממשלה..."בקיזוז החלק של המים למילוי הבריכה". לדעת משרד מבקר המדינה ראוי היה שראש הממשלה יישא לבדו במימון היטל הבצורת.

סעיף נוסף בדו"ח מתייחס להוצאות ביגוד והוצאות לצורך הופעה ייצוגית של ראש הממשלה ורעייתו: "מיוני 2009 מימן משרד ראש הממשלה את ההוצאות הללו משני מקורות נפרדים. תקציב הוצאות האיפור ועיצוב השיער של ראש הממשלה מתקציב התפעול של המשרד ושל רעייתו מתקציב דמי הייצוג. ההוצאה בפועל  בממוצע הייתה פי 2.5 וחצי בקירוב יותר מהסכום שנקבע בהחלטת ועדת הכספים".

בביקורתו מתייחס מבקר המדינה גם להתקשרות לביצוע עבודות חשמל במעון הפרטי של ראש הממשלה וקובע כי "כדי לעקוף הנחיה בעניין, הוצג מצג מטעה שאיפשר להתקשר עם חשמלאי א'. בתוך 3 חודשים נוצלו 70% מהסכום שהוקצב לביצוע עבודות חשמל במעון הפרטי למשך שנה. יתר על כן, על פי החשבוניות, בשלושת החודשים האלה נקרא חשמלאי א' כמעט בכל סופשבוע לרבות יום כיפור". לדעת משרד המבקר " מאחר שקיבל הוראות ישירות מרעיית ראש הממשלה וממזכירותיה, לא היה אפשר לבדוק את נחיצותן ואת דחיפותן של העבודות כדי לוודא האם אפשר לבצען בימי חול על ידי עובדי המשרד וכך לחסוך את ההוצאה האמורה".

עוד קובע המבקר כי "עובדים במשרד ראש הממשלה שילמו מכיסם הפרטי הוצאות אישיות של ראש הממשלה בלי לקבל על כך החזר מהקופה הקטנה תמורת הקבלות".

יצוין כי המבקר קובע במבוא לדו"ח כי משרד מבקר המדינה החל בבדיקת נושא מחזור הבקבוקים. "כידוע, נמצא כי רעיית ראש הממשלה העבירה לקופת המשרד המחאה בסך 4,000 ₪ . הגם שמדובר בדמי פיקדון שהיקפם מצומצם, אלה הם כספי ציבור בבחינת "דין פרוטה כדין מאה". בבדיקה ראשונית של נושא רכישת רהיטי הגן נמצא, כי אכן נרכשו רהיטי גן תואמים שהועברו למעון הפרטי בקיסריה. לאחר פרסום העניין הוחזרו הרהיטים החדשים למעון הרשמי בירושלים. היועמ"ש לממשלה עודכן בזמנו בפרטים. לפי בקשתו הועבר אליו החומר ב-2.2.15. החומרים הועברו הואיל ועלה מהם חשש לכאורה לפגיעה בטוהר המידות עד כדי חשש למעשה פלילי. כמו כן הועברו ליועץ המשפטי לממשלה חומרים הנוגעים לסוגיות נוספות שאף הן אינן נכללות בדוח, אשר מידע לגביהם התקבל במשרד המבקר לאחר גיבוש הטיוטה של דוח זה וכן חומרים הנוגעים לגורמים שאינם מבוקרים. כל זאת לטיפולו ככל שימצא לנכון".

תנועת הליכוד מגיבה לדברים. "ראש הממשלה מכבד את המלצות דוח המבקר לגבי כל הנושאים שנבדקו. חלק גדול מההמלצות בדו"ח יושמו טרם כתיבתו. ראש הממשלה הנחה ליישם את ייתר ההמלצות באופן יעיל ומיטבי".

עוד אומרים בליכוד: "לצערנו, הקמפיין התקשורתי המתגלגל סביב דו"ח זה בשבועות האחרונים הוא ניסיון ברור להפיל את ראש הממשלה וממשלת הליכוד על ידי עיסוק בזוטות והסחת דעת מהנושא החשוב באמת: מי יגן על מדינת ישראל מול האיומים הביטחוניים העצומים והלחצים הבינלאומיים - בנימין נתניהו או ציפי ובוז'י. עובדה: בדברים שכן נבדקו בדו"ח על ידי המבקר - אין שום חשש לפגיעה בטוהר המידות ובוודאי לא חשש לפלילים".

"הפתיח שלפני הדו“ח, שאיננו חלק מהדוח, כולל זוטי דברים על מחזור בקבוקים ורכישת רהיטי גן. דברים אלו לא נבדקו על ידי המבקר, לא נעשתה פנייה למשרד ראש הממשלה או לראש הממשלה בעניינים אלה ולא ניתנה להם זכות תגובה בנושאים אלו", אומרים אנשי הליכוד ומוסיפים כי "בדו"ח המבקר אין השוואה למעון רשמי אחר כלשהו בישראל. מצב זה יוצר בעיה קשה של אמת מידה, כי הוצאות של מעון רשמי אינן דומות בשום אופן להוצאות בבית פרטי כלשהו. לדוגמה, הוצאות בית הנשיא גדולות עשרות מונים מאלו של מעון ראש הממשלה. לגבי בית הנשיא, אין פירוט בדוח המבקר על חלוקת התקציב, ואין ירידה לפרטים. על כן אין בסיס להשוואה המאפשר לציבור לשפוט מהן אמות המידה המקובלות".

עוד מעירים וכותבים אנשי הליכוד בתגובתם כי "חשוב להדגיש: הוצאות מעון ראש הממשלה ירדו משמעותית בשנתיים האחרונות. ההוצאות גדלו משמעותית בתקופה מסוימת, שבה ניהל את המעון הרשמי מני נפתלי - עובד ממורמר לשעבר, המוביל מסע השמצות והכפשות נגד ראש הממשלה, על מנת להוציא כספים שלא כדין מקופת המדינה ולפגוע בראש הממשלה ובליכוד בתקופת בחירות. הוצאות המעון הרשמי ירדו ופחתו משמעותית לאחר עזיבתו של נפתלי את התפקיד".

יצוין כי גורמים בשמאל הישראלי רואים בנתונים שאותם מפרסם המבקר עילה לביקורת קשה עד כדי חקירה פלילית נגד ראש הממשלה ואולי אף רעייתו. אלה מטיחים בנתניהו ביקורת גם על הסרטון שהופץ בתקשורת ובה נראה ביקורו של מעצב הפנים בבית ראש הממשלה וחשיפת התנאים החמורים בהם מוחזק הבית. תוקפי ראש הממשלה קובעים מחד כי הפצת הסרטון היא מהלך קמפייני מביך ומאידך תוהים כיצד זה בית ראש הממשלה מוחזק בתנאים שכאלה על אף שמושקעים בו סכומים לא מבוטלים מכספי הציבור.