בלי מתחפושות "בעייתיות". פורים במאה שערים. ארכיון
בלי מתחפושות "בעייתיות". פורים במאה שערים. ארכיוןצילום: יונת סינדל. פלאש 90

יודע כל מי שמבקר ברחובות בני ברק ובחוצות מאה שערים ביום פורים מדי שנה בשנה כי אחת התחפושות הפופולאריות ברחוב החרדי היא תחפושת של חייל. השנה יש מי שמנסה להיאבק בתופעה.

לקראת חג הפורים המתקרב מפרסם בד"ץ העדה החרדית קריאה להורים ולמחנכים להימנע מלחפש את הילדים לחיילים. זאת כחלק מהמאבק נגד "גזירת הגיוס".

במכתב שפורסם בתקשורת החרדית תחת הכותרת 'קריאה אל ההורים והמחנכים' כותבים אנשי בד"צ העדה החרדית כי גדולי ישראל כתבו כבר בדורות קודמים כי גזירת הגיוס נובעת מהניסיון להידמות לצבא ולהעריץ את הצבא.

"בעמדנו בימי הגזרה הנוראה על גיוס בחורי ישראל והכנסתם לכור ההיתוך של צבא ושירות לאוןמי ובהתקרב ימי מועד חג הפורים ימים אשר ילדי בני ישראל נוהגים להתחפש בהם וידוע שגדולי ישראל זצוק"ל בדורות קודמים אמרו כי גזירת הגיוס היא מחמת שמנסים להידמות להם ומעריצים את הצבא וכד'. אשר על כן הננו מעוררים בזה כי ראוי להורים לבל יתחפשו (הטעות במקור) את בניהם לחיילים או משטרה וכדו'. ויהיה זה להציב את הריחוק והניכור אליהם ואל כל מה שהם מסמלים ומביעים, וכן מלמדי תינוקות של בית רבן ומחנכים בתלמודי תורה יעמידו את התלמידים על חומר השעה וחובת ההתרחקות וההתבדלות".

את מכתבם חותמי אנשי בד"צ העדה החרדית בברכה למקפידים על ההרחקה המומלצת: "וההורים המתנהגים בדרך התורה ומרחיקים את בניהם מן הכיעור והדומה לו יזכו לרוב נחת דקדושה מיו"ח שילכו בדרך התורה והמסורה וכמי מור והדס נזכר לישועה גלויה והמלה מרובה בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן".