בתי משפט
בתי משפטThinkstock

שופט בית משפט השלום בתל אביב, צחי עוזיאל, הרשיע היום (ראשון) את חמי כסיף, מנהל מחוז ירושלים ברשות מקרקעי ישראל לשעבר, בעבירות על-פי חוק התכנון והבנייה.

העבירות בהן הורשע כסיף הן ביצוע עבודה בסטייה מתוכנית, ובסטייה מהיתר ושימוש במקרקעין בסטייה מהיתר.

על כסיף נגזרו קנס של 75,000 ש"ח, התחייבות על סך 100,000 ש"ח להימנע מביצוע עבירה על חוק התכנון והבנייה במשך 3 שנים, ביטול היתר הבנייה שניתן לבית מגוריו ומתן צו הריסה דחוי לשנתיים. במהלך תקופה זו עליו לקבל את הסכמת רשות מקרקעי ישראל להוציא היתר חדש לביתו.

רשות מקרקעי ישראל תהיה רשאית כמובן לדרוש מכסיף את דמי החכירה והשימוש עבור מתן הסכמתה, בהתאם לכללים ונהלים של הרשות, ובדיעבד, עבור כל התקופה בה לא ניתנה הסכמת הרשות, כמפורט בכתב האישום.

בית המשפט ציין בפניו כי הנאשם התחייב להתפטר מידית מכל תפקיד ברשות מקרקעי ישראל, והתחייב שלא להגיש מועמדות לכל תפקיד בשירות הציבורי למשך 7 שנים.

חמי כסיף שימש כמנהל מחוז ירושלים ברשות מקרקעי ישראל. בחודש יולי 2013 נפתחה חקירה נגד כסיף נוכח חשדות לביצוע עבירות מרמה על ידו הנוגעות לביתו הפרטי בטרם החל לעבוד בתפקידו ברשות מקרקעי ישראל. בעקבות הפתיחה בחקירה כסיף הושעה מתפקידו על ידי אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה. כתב האישום הוגש נגדו, לאחר שימוע, בחודש יולי 2014.

ההרשעה והעונש נקבעו במסגרת הסדר טיעון שנחתם בעקבות הליך גישור.

על פי עובדות כתב האישום בהן הודה והורשע כסיף, הוא הגיש בקשה להיתר שתאמה את הוראות תכנית המתאר, ואשר עפ"י החלטות רשות מקרקעי ישראל לא נדרש לשלם בגינה כל תשלום. בנוסף, יחידת דיור שלישית שהייתה בנחלה ושעל פי כללי רשות מקרקעי ישראל לא היה רשאי כסיף להותירה על כנה, סומנה, בעותק אחד של הבקשה להיתר שנותר במשרדי רשות מקרקעי ישראל, להריסה.

לאחר שקיבל כסיף טופס אכלוס (טופס 4) הוא הרס, ללא היתר, מחיצות שהפרידו בין יחידות הדיור ויצר תמהיל חדש בין יחידות הדיור בבית המגורים, החורג ממגבלות תכנית המתאר ומהיתר הבנייה, וזאת מבלי שביקש וממילא מבלי שקיבל לכך היתר, הקלה או אישור אחר על פי דין.

כמו כן, על פי תחשיב רשות מקרקעי ישראל בגין התמהיל החדש של יחידות הדיור והותרת יחידת הדיור השלישית על כנה, היה על כסיף לשלם לרשות מקרקעי ישראל מאות אלפי שקלים. תשלום שנחסך בדרך בה נקט הנאשם.