דוד אזולאי
דוד אזולאיאהרן והב - חדשות 24

בנות סמינרים חרדיות הלומדות בסמינרים של בית יעקב ורשת החינוך מעין החינוך התורני אינן זכאיות להנחה ברישום הנישואין - כך טוען ח"כ דוד אזולאי על סמך חוברת מידע ללשכות רישום הנישואין במועצות הדתיות.

בפרק מיוחד העוסק באגרות הרישום מפורטים העלויות בגין פתיחת תיק נישואין העומד על סך 700 ₪. אולם זכאי ההנחה ישלמו 420 ₪ ויזכו להנחה של 40% . בין מקבלי ההנחות סטודנטים הלומדים במוסדות המוכרים על ידי המל"ג. חיילים ובנות השירות לאומי ובחורי ישיבות. מי שלא זכה להיכלל בין מקבלי ההנחות הם בנות סמינרים הלומדות במוסדות החינוך החרדי. חוזרות בתשובה הלומדות במדרשות תורניות וחרדים המשרתים בשירות האזרחי.

לאור הנתונים פנה ח"כ דוד אזולאי לשר הדתות ח"כ נפתלי בנט וביקש ממנו לתקן את העניין, "מבירור מול מספר מועצות דתיות עולה כי ברוב מוחלט של המקרים בנות סמינרים באות להירשם לנישואין עם בחור ישיבה הזכאי לקבל את ההנחה. אולם לשולחני הגיעו לא מעט מקרים שבהם בנות סמינרים שבן זוגם אינו תלמיד ישיבה לא קיבלו את ההנחה. כמו כן בנות המדרשות השונות לחוזרים בתשובה נגרעו מרשימת מקבלי ההנחות וכן בני השירות האזרחי אינם נכללים ברשימת מקבלי ההנחה". כתב אזולאי לשר.

את מכתבו חתם אזולאי בפניה לשר, "מאחר ומדובר בתקנה שבסמכות השר לטפל בה אבקשך לפעול להוספת אותם בנות סמינרים, בנות מדרשה ומשרתי השירות האזרחי ולכלול אותם ברשימת זכאי ההנחה. בטוחני כי תמצא את הדרך המהירה והיעלה לטפל בעניין לטובתם של בנות הסמינרים המדרשות ומשרתי השירות האזרחי".