הרב שטרן מציג: תכנית להגברת השקיפות בכשרות

רבה של ירושלים מוביל תכנית להגברת השקיפות בכשרות בירושלים. בין השאר תבוטל ההעסקה הישירה של משגיחי הכשרות על ידי המסעדות.

אורלי הררי - ערוץ 7 , ו' באדר תשע"ה

הרב שטרן מציג: תכנית להגברת השקיפות בכשרות-ערוץ 7
הרב אריה שטרן
חזקי עזרא

הרב אריה שטרן, רבה הראשי של ירושלים, החל בימים האחרונים להוביל תכנית מהפכנית שמטרתה להגביר את השקיפות בכשרות בירושלים ולמנוע בה מצבים של ניגוד עניינים.

לפי התכנית, לראשונה, יוצגו הקריטריונים לקבלת תעודת הכשרות עבור בתי העסק בעיר באופן שקוף באתר הרבנות של ירושלים, על מנת להקל על תהליך קבלת הכשרות מהרבנות ולמנוע תופעות פסולות של תשלום דיפרנציאלי, עליו התקבלו תלונות בלשכת רבה של ירושלים. 

בין השינויים תבוטל ההעסקה הישירה של משגיחי הכשרות על ידי בעלי המסעדות, היוצרת ניגוד אינטרסים ברור ומביאה לפגיעה הן בעבודת המשגיח ובכשרות - בשל חשש המשגיח מתגובת בעל העסק במקרים של לקות בכשרות - והן באיכות השירות שמקבל בעל העסק בשל חוסר בפיקוח חיצוני שמוודא שהמשגיח אכן עושה את מלאכתו.

הפתרון שיונהג מעתה הוא העסקה של משגיחי הכשרות דרך חברות כוח האדם. יש לציין כי הרב אלישיב זצ"ל יצא בחריפות נגד העסקה ישירה זו בעבר. 

שינוי נוסף הנוגע למשגיחים של הכשרות הרגילה הוא פיזורם באזורים שונים בשעות מתחלפות, כדי למנוע את המצב שהיה עד כה ובו המשגיחים נכנסו בשעה קבועה פעם ביום ולא התבצעה השגחה רצופה. 

אלעד מלכא, חבר מועצת העיר מטעם סיעת "התעוררות" מסר כי "צעדים אלו משרשים גחמות ואינטרסים של מאן דהוא שנמצא בשטח, ותחתיהם מביאים כללים ברורים ושקופים. ותודה רבה לרב אריה שטרן, שעושה רבות לשיפור וייעול המהלך"

בלשכת רבה של ירושלים מציינים כי "מטרת השיפורים הללו היא לחזק בקרב כלל הציבורים אשר משתמשים בשירותי הכשרות בירושלים את הביטחון בכשרות ולהביא קהלים חדשים אשר מסיבות כאלה או אחרות אינם משתמשים בה. ירושלים, שהיא עיר הבירה והעיר הגדולה בארץ, זכאית לכך שיהא בה מערך כשרות מתקדם ומשופר ויהיה בזה מסר חיובי שיכבד את מוסד הרבנות באופן שיתקדש שם שמים על ידינו".